Edukacja zdrowotna nt. depresji

Uchwałą nr 152/204/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2 lutego 2021 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2021-2022.

Realizację zadania powierzono następującym podmiotom:

  • Centrum Kompetencji Zawodowych „Moja Droga” Monika Figler,
  • Fundacja Aktywny Człowiek.

Centrum Kompetencji Zawodowych „Moja Droga” Monika Figler to działalność świadcząca usługi szkoleniowe, realizująca projekty związane z działaniami edukacyjno-informacyjnymi dla dzieci i młodzieży z zakresu zapobiegania depresji i samobójstw. W ofercie zostały zaproponowane działania mające na celu aktywizację uczestników poprzez uczestnictwo w zajęciach arteterapii oraz zajęciach muzyczno-ruchowych. Głównym celem wskazanych działań będzie wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń depresyjnych. Grupę docelową stanowić będą dzieci, młodzież oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia. Założono, że z działań skorzysta łącznie 557 osób z trzech powiatów: sokołowskiego, węgrowskiego, ostrowskiego.

Fundacja Aktywny Człowiek to fundacja, której misją jest wszechstronny rozwój człowieka i budowanie dobrych relacji w społeczeństwie poprzez wszelkie formy terapii, edukacji i aktywności. W ofercie zostały zaproponowane działania w formie konsultacji indywidualnych dla 2 grup uczestników:

I GRUPA – osoby informujące o potrzebie edukacji w zakresie zaburzeń nastroju typu depresyjnego, i/lub

II GRUPA – osoby, które zgłaszają potrzebę uzyskania pomocy z powodu zachwiania równowagi psychicznej (zagrożone wystąpieniem zaburzeń depresyjnych).

Grupę docelową stanowić będzie młodzież oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia. Założono, że z działań skorzysta minimum 50 osób z powiatu siedleckiego oraz Miasta Siedlce. Spotkania indywidualne będą miały charakter dostosowany do potrzeb uczestników. Mają one szczególny walor, ponieważ dają możliwość edukacji z tematu zaburzeń depresyjnych, jak również dostosowania tej wiedzy do swojej obecnej sytuacji i omówienia tego w formie indywidualnej.

Na realizację powyższych zadań w latach 2021-2022 przeznaczono 77 500 zł (w 2021 r. - 38 750 zł, w 2022 r. - 38 750 zł).