A A A

Psychoedukacja osób 50+ i ich bliskich

Uchwałą nr 1375/347/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2022 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze psychoedukacji i wsparcia osób po 50 roku życia oraz ich bliskich w latach 2022-2023. Realizację zadania powierzono Fundacj Nie Widać Po Mnie.

Fundacja Nie Widać Po Mnie w swoich działaniach zmierza do szerzenia wiedzy na temat zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zaburzeń psychosomatycznych.

Fundacja w ramach psychoedukacji i wsparcia osób po 50 roku życia oraz ich bliskich zaplanowała nagranie i rozpowszechnienie webinariów psychoedukacyjnych mających na celu pogłębienie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, wychwytywania pierwszych sygnałów ostrzegawczych ewentualnych zaburzeń psychicznych u osób po 50 roku życia, a także budowania zdrowego stylu życia. Webinaria udostępniane będą poprzez strony internetowe oraz social media. W przypadku bliskich i rodzin osób po 50 roku życia działania skupione będą na rozpoznawaniu pierwszych sygnałów ostrzegawczych zaburzeń psychicznych oraz doskonaleniu porozumiewania się z osobami starszymi. Dodatkowo zorganizowana zostanie konferencja online dotycząca zdrowego starzenia się skierowana do osób powyżej 50 roku życia. Prelekcje wygłaszane będą przez lekarzy, psychologów, ekonomistów i prawników. W ramach konferencji przeprowadzone zostaną warsztaty psychologiczne, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość nauki rozpoznawania własnych emocji, budowania efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem oraz doskonalenia porozumiewania się z najbliższym otoczeniem. Na podstawie treści wypracowanych podczas konferencji przygotowane zostaną materiały edukacyjne w formie broszur. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie placówek medycznych zrzeszonych wśród podmiotów partnerskich.

Na realizację powyższego zadania w latach 2022-2023 przeznaczono 60 000 zł (w tym: w 2022 r. - 20 000 zł, w 2023 r. - 40 000 zł).

Dane kontaktowe do Fundacji Nie Widać Po Mnie:

  • tel. 697 752 855
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • strona internetowa: www.niewidacpomnie.org

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/