A A A

Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego opracował Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2021.

Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego wyznacza kierunki rozwoju opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, w realizację których powinno być zaangażowanych wiele niezależnych podmiotów takich jak organy administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli oraz organizacje pozarządowe.

pdfMazowiecki program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018-2023

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/