Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 10 października 2017 r., uchwałą nr 1547/280/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego, powołana została Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego.

Rada została powołana do realizacji następujących zadań:

 • Koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych;
 • Współdziałanie przy opracowaniu Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2021;
 • Podejmowanie innych inicjatyw i działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego, w szczególności pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej dla samorządu województwa.

Do udziału w pracach zespołu zaproszenie przyjęli między innymi: konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i opieki zdrowotnej z terenu Mazowsza oraz przedstawiciele: Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skład Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego:

 • Anna Mosiołek – przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego – Przewodnicząca Rady;
 • Agnieszka Gonczaryk – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – zastępca Przewodniczącej Rady;
 • Halina Krajkowska – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – członek Rady;
 • Alicja Ziemska – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – członek Rady;
 • Karolina Jabłkowska – Górecka – przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – członek Rady;
 • Anna Dudek – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – członek Rady;
 • Lidia Popek – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – członek Rady;
 • Maria Radziwoń – Zaleska – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – członek Rady;
 • Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – członek Rady;
 • Jan Krzysztof Bartel – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu – członek Rady;
 • Bernarda Kejres – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – członek Rady;
 • Agata Szulc – prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – członek Rady;
 • Jolanta Zaklika – prezes zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – członek Rady;
 • Michał Stelmański – prezes zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – członek Rady;
 • Paweł Chęciński – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy – członek Rady;
 • Julita Nesteruk – specjalista w Zespole ds. Współpracy Regionalnej w Wydziale Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – członek Rady.

Podjęte stanowiska przez Mazowiecką Radę Zdrowia Psychicznego

pdfStanowisko w sprawie rozszerzenia katalogu specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.279.56 KB

pdfStanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w programie specjalizacji z psychiatrii.404.66 KB

pdfStanowisko w sprawie projektu Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2021469.58 KB

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań z zakresu przeciwdziałania współuzależnieniu od alkoholu.476.32 KB

pdfStanowisko w sprawie potrzeby podjęcia działań z zakresu przeciwdziałania występowaniu zaburzeń depresyjnych.628.28 KB

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu wypracowanie nowych standardów dotyczących transportu osób z zaburzeniami psychicznymi.458.68 KB

pdfStanowisko w sprawie umożliwienia realizowania świadczeń gwarantowanych dedykowanych dzieciom w oddziałach dla dorosłych .pdf459.62 KB

pdfStanowisko w sprawie potrzeby podjęcia działań w zakresie edukacji nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży.738.24 KB

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu wypracowanie nowych standardów dotyczących transportu osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z brakiem reakcji na poprzednie stanowisko.760.88 KB

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie psychoedukacyjne personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii372.72 KB