2020

W związku sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, konferencja pt.: „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” – II edycja, planowana na 2020 r., została odwołana i przeniesiona na inny termin

Decyzja ta, została podjęta w celu zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa jej uczestników, co jest naszym najwyższym priorytetem.