2019

W ramach III Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego, w 2019 r., odbyła się konferencja pn. „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”. W konferencji wzięło udział prawie 120 osób, w tym m.in. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji pomocy społecznej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, personel medyczny, pracownicy organizacji pozarządowych, policjanci oraz nauczyciele z całego Mazowsza.

Prelegentami byli specjaliści z zakresu terapii uzależnień, pracujący w podmiotach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Tematem uzależnienia zajmują się na co dzień, dlatego od strony praktycznej przedstawili słuchaczom jak wygląda ich doświadczenie w pracy z młodymi pacjentami, którzy zażywają substancje psychoaktywne. Podjęto też tematy dotyczące wpływu nowych substancji psychoaktywnych – objawy zatrucia oraz postępowanie w takich przypadkach, rozmawiano o etiologii używania i uzależnienia dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych, omówiono wybrane aspekty terapii uzależnień dzieci i młodzieży oraz przedstawiono specyfikę pracy z młodzieżą uzależnioną z orzeczoną podwójną diagnozą, w perspektywie pracy metodą społeczności terapeutycznej. Ponadto, przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej omówili podejmowane przez nich działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w części warsztatowej zaprezentowali narkotykową walizkę edukacyjną. Odbył się także pokaz imitacji nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz sprzętu do ich zażywania. Każdy z uczestników mógł wziąć do ręki, dotknąć i zobaczyć jak wyglądają najpopularniejsze substancje psychoaktywne używane przez młodzież. Konferencję zorganizowano we współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego.

pdfBroszura pokonferencyjna2.28 MB