2018

Drugim wydarzeniem z cyklu Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego była konferencja pod hasłem „Rodzina z problemem uzależnień - konsekwencje dla dzieckaDyskutowano m.in. o wpływie alkoholu na mózg dziecka, na temat alkoholowego zespołu płodowego (FAS, ang. fetal alcohol syndrome) oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Mazowicką Radą Zdrowia Psychicznego oraz Zarządem Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” Sp. z o.o. W konferencji wzięli udział m.in. pracownicy JST, instytucji pomocy społecznej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, personel medyczny, pracownicy organizacji pozarządowych oraz członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień z całego Mazowsza.