2017

Pierwszym wydarzeniem z cyklu Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego była konferencja naukowa zorganizowana w 2017 r. pod hasłem „Choroby kręgosłupa - profilaktyka i leczenieWydarzenie przybliżyło problem od strony merytorycznej, ale również stanowiło platformę do wymiany doświadczeń dla JST i profesjonalistów z obszaru promocji zdrowia, fizjoterapii oraz medycyny. Przedstawione zostały praktyczne rozwiązania, które mogą wdrażać w życie jednostki samorządu terytorialnego. Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Wśród uczestników i prelegentów znaleźli się przedstawiciele organizacji związanych z kreowaniem polityki zdrowotnej Mazowsza, m.in: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Konfederacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.