A A A

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Telefon

22 59 79 900

Adres e-mail

Facebook

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/