A A A

Talerz pełen zdrowia

"Talerz pełen zdrowia" - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych na lata 2022-2024.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania to 1 000 000 zł (2022 r. – 200 000 zł, 2023 r. – 400 000 zł, 2024  r. – 400 000 zł).

W ramach 3-letniej kampanii edukacyjnej planowane jest podjęcie następujących działań:

  • przeprowadzenie akcji informacyjno-promującej kampanię edukacyjną pn. „Talerz pełen zdrowia”, w tym opracowanie materiałów wizualnych wykorzystywanych w trakcie kampanii;
  • opracowanie scenariusza cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów, obejmujących swoją tematyką głównie: zasady zdrowego żywienia i ich wpływ na zdrowie, rodzaje diet (fakty i mity), sposoby obliczania BMI i zapotrzebowania kalorycznego organizmu, obliczanie kalorii i zapoznanie z wartościami odżywczymi poszczególnych produktów spożywczych oraz sposobami ich łączenia/ dobierania w posiłkach, a także roli aktywności fizycznej w profilaktyce chorób i prawidłowym funkcjonowaniu organizmu;
  • opracowanie scenariuszy warsztatów skierowanych do osób dorosłych znajdujących się w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży, dotyczących między innymi: potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, zasad i charakterystyki żywienia dzieci i młodzieży oraz współczesnych norm i zaleceń żywieniowych odpowiednich dla wieku i płci, metod oceny stanu odżywienia uczniów, w tym wykrywanie ryzyka rozwoju otyłości, niedożywienia oraz zaburzeń odżywiania (anoreksji i bulimii), znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci i młodzieży wraz z praktycznymi wskazówkami organizowania aktywności fizycznej, zasad układania jadłospisów uwzględniających współczesne normy odżywiania dzieci i młodzieży;
  • przeprowadzenie cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów oraz warsztatów dla osób dorosłych, zgodnie z opracowanymi scenariuszami – osobami prowadzącymi lekcje i warsztaty będą specjaliści z zakresu żywienia (dietetycy, psychodietetycy, technolodzy żywności itp.) specjaliści w zakresie edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia;
  • organizacja konferencji mających na celu zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży, wskazanie i umocnienie roli poszczególnych grup adresatów w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych i postaw zdrowotnych u dzieci i młodzieży, a także identyfikowaniu i diagnozowaniu problemów dotyczących zaburzeń związanych z odżywianiem oraz roli aktywności fizycznej i jej wpływu na prawidłowy rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci i młodzieży;
  • opracowanie edukacyjnych materiałów audiowizualnych (spoty filmowe) promujących zdrowy styl życia.

Więcej informacji wkrótce.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/