A A A

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”

Czym jest Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego?

Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego jest nowym programem wsparcia, realizowanym po raz pierwszy w 2024 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jaki jest cel działania Instrumentu?

Celem Instrumentu jest wspieranie zadań związanych z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców Mazowsza, poprzez udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego. Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa przeznaczona jest na zadania o charakterze bieżącym z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją, związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń psychicznych.
Realizacja zadań, na które może zostać udzielona pomoc finansowa dot. m.in.:

  • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
  • profilaktyki zaburzeń psychicznych w tym: profilaktyki wypalenia zawodowego, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju;
  • działań realizowanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Instrumentu może wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
W 2024 r. w ramach Instrumentu zostało dofinansowane 23 wniosków na łączą kwotę 1 400 319,00 zł.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/