A A A

Mazowsze dla Zdrowia 2024

Czym jest Samorządowy Instrument Wsparcia Mazowsze dla Zdrowia? 

Samorządowy Instrument Wsparcia Mazowsze dla Zdrowia jest programem wsparcia dla powiatów i miast na prawach powiatu, realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jaki jest cel działania Instrumentu?
Celem Instrumentu jest wspieranie zadań związanych z promocją zdrowia  i profilaktyką chorób wśród mieszkańców Mazowsza, poprzez udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego. Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa przeznaczona jest na zadania o charakterze bieżącym z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją, związane z promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

Finansowaniem objęte są działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, prowadzone w formie: warsztatów, spotkań edukacyjnych, pikników wspierających zdrowy styl życia, „akcji” profilaktycznych wspierających zwiększenie wykrywalności chorób cywilizacyjnych, a także innych najczęściej występujących chorób.

Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Instrumentu może wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
W 2024 r. w ramach Instrumentu zostało dofinansowane 28 wniosków na łączą kwotę 2 415 446,10 zł.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/