A A A

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego

Idea Programu

Głównym założeniem programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 70 proc. poziomu wykonania badań mammograficznych z planowanej w programie grupy docelowej, w latach 2020–2023.

Planuje się:

  • objęcie programem co najmniej 3 500 uczestniczek, w okresie jego realizacji,
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki nowotworów piersi wśród 75 proc. uczestniczek programu, w okresie jego realizacji.

Świadczenia zaplanowane w programie

Po zakwalifikowaniu uczestniczki do programu wykonane będą bezpłatnie świadczenia: badanie mammograficzne, edukacja zdrowotna i konsultacja lekarska (opcjonalnie). Na badanie mammograficzne, w ramach programu, nie będzie potrzebne skierowanie. Edukacja zdrowotna obejmować będzie m. in. informacje dotyczące profilaktyki nowotworowej, informacje w obszarze wczesnego rozpoznawania oznak mogących świadczyć o rozwijającej się chorobie nowotworowej oraz naukę samobadania piersi. W przypadku nieprawidłowego wyniku mammografii, uczestniczka skierowana zostanie do lekarza specjalisty, który ustali dalszy tryb postępowania i skieruje do ewentualnej pogłębionej diagnostyki.

Kto może uczestniczyć w programie?

Ze świadczeń będą mogły skorzystać mieszkanki Mazowsza w wieku 40–49 lat. Dodatkowo powinien zostać spełniony jeden z czynników ryzyka: potwierdzona mutacja genu BRCA1 i BRCA2, obciążający wywiad rodzinny: rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka), wystąpienie w przeszłości innych nowotworów, potwierdzone dokumentacją medyczną, wystąpienie łagodnych zmiany w piersi przebiegające z obecnością rozrostu atypowego, gęstość tkanki gruczołowej. Z programu będą mogły skorzystać także kobiety, które otrzymały wcześniej pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia ww. czynnikami ryzyka.

Budżet programu i okres realizacji

Okres realizacji programu wynosi 4 lata (2020–2023). Budżet programu został określony w wysokości 1 000 000 zł.

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 182/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Realizator programu:

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat realizacji programu należy dzwonić do:

Rejestracji Zdrowia Kobiety

tel. (22) 321 14 75 

Godziny otwarcia jednostki - godziny, w których pacjentki mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 13.00 do godz.18.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz.13.00

Środa: od godz. 13.00 do godz.18.00

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/