A A A

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc na lata 2023 - 2026

Celem głównym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2023-2026 jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu raka płuca, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród 70% uczestników programu.

Cele szczegółowe Programu obejmują:

 • uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród 100% personelu medycznego w zakresie profilaktyki pierwotnej, diagnozowania, różnicowania i leczenia raka płuca;
 • uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród 60% uczestników programu w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz postępowania w sytuacji zagrożenia rakiem płuca;
 • przeprowadzenie badania NDTK wśród 80% uczestników programu.

Budżet Programu

Okres realizacji Programu został zaplanowany na lata 2023-2026, a jego budżet wynosi 4 000 000 zł. Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

 • I grupa -  mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku między 55 a 74 rokiem życia;
 • II grupa – personel medyczny pracujący na terenie województwa mazowieckiego.

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

1) być w wieku między 55 a 74 rokiem życia;

2) zadeklarować konsumpcję tytoniu wynosząca ≥ 30 paczkolat;

3) zadeklarować okres abstynencji tytoniowej ≤15 lat;

4) udzielić świadomej zgody na udział w programie;

5) mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

6) złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 2 lat;

7) przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie;

8) złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie miała wykonanej tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Świadczenia zaplanowane w Programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 • dla I grupy docelowej: działania informacyjno-edukacyjne, badanie z wykorzystaniem NDTK, lekarska wizyta podsumowująca,
 • dla II grupy docelowej: szkolenia personelu medycznego.

Projekt Programu został dostosowany do rekomendacji nr 10/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Realizatorem Programu jest Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce.

 

Wykaz placówek, w których można skorzystać z poszczególnych działań w ramach Programu

W zakresie kwalifikacji i edukacji zdrowotnej uczestnika:

 1. Przychodnia Zdrowia nr 1 w Siedlcach, ul. Niedziałka 14,
 2. Przychodnia Zdrowia nr 4 „Centrum Matki i Dziecka” w Siedlcach, ul. Kleeberga 2,
 3. Przychodnia Zdrowia w Seroczynie – filia, ul. Siedlecka 3, gmina Wodynie,
 4. Przychodnia Zdrowia w Oleśnicy – filia Oleśnica 132, gmina Wodynie,
 5. Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłdsudskiego 42A, m. Mińsk Mazowiecki,
 6. Przychodnia Zdrowia NZOZ „Centrum” w Wielgolesie – filia, ul. Nowowiejska 34, gmina Latowicz,
 7. Przychodnia Zdrowia NZOZ „Centrum” w Latowiczu – filia, ul. św. Ducha 30, gmina Latowicz,
 8. Przychodnia Zdrowia w Domanicach Kolonii – filia, Domanice Kolonia 17, gmina Domanice,
 9. Przychodnia Zdrowia w Holubli – filia, Holubla, ul. Siedlecka 68, gmina Paprotnia,
 10. Przychodnia Zdrowi nr 5 w Siedlcach – filia, Siedlce, ul. Romanówka 19, m. Siedlce,
 11. Przychodnia Zdrowia w Bielanach – filia, Bielany, ul. Podlaska 10, gmina Bielany,
 12. Przychodnia Zdrowia w Dębem Wielkim, ul. Szkolna 17, 05-311 Dębe Wielkie,
 13. Przychodnia Zdrowia w Ceranowie – filia, Ceranów 25, gmina Ceranów,
 14. Przychodnia Zdrowia w Garwolinie, ul. Korczaka 35/3, 08-400 Garwolin,
 15. Przychodnia Zdrowia nr 7 w Siedlcach – filia, Siedlce, ul. Terespolska 12, m. Siedlce,
 16. Przychodnia Zdrowia w Nurze – filia, ul. Drohiczyńska 8, 07-322 Nur,
 17. Przychodnia Zdrowia w Sterdyni – filia, ul. Lipowa 1A, 08-320 Sterdyń,
 18. Przychodnia Zdrowia w Strachówce – filia, ul. Norwida 6A, 05-282 Strachówka,
 19. Przychodnia Zdrowia Centrum DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 20. Przychodnia Zdrowia w Stanisławowie, ul. Szkolna 6, 05-304 Stanisławów,
 21. Przychodnia Zdrowia w Pustelniku, ul. Szkolna 16, 05-305 Pustelnik,
 22. Przychodnia Zdrowia w Andrzejewie – filia, ul. Srebińska 11, Andrzejewo,
 23. Przychodnia Zdrowia w Żelechowie – filia, ul. Piłsudskiego 34 Żelechów,
 24. Przychodnia Zdrowia w Wierzbnie – filia, Wierzbno 88,
 25. Przychodnia Zdrowia w Poświętne – filia, ul. Szkolna 4,
 26. Przychodnia Zdrowia w Szulborzu Wielkim – filia, ul. Romantyczna 2,
 27. Przychodnia Zdrowia w Warszawie – filia, ul. Narbutta 29,
 28. Przychodnia Zdrowia w Tłuszczu, ul. Powstańców 27,
 29. Przychodnia Zdrowia w Opolu Nowym – filia, ul. Spacerowa 1A,
 30. Przychodnia Zdrowia w Przesmykach – filia, ul. 11 Listopada 13.

W zakresie lekarskiej wizyty podsumowującej:

 1. Przychodnia Zdrowia nr 1 w Siedlcach, ul. Niedziałka 14,
 2. Przychodnia Zdrowia nr 4 „Centrum Matki i Dziecka” w Siedlcach, ul. Kleeberga 2,
 3. Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłdsudskiego 42A, m. Mińsk Mazowiecki,
 4. Przychodnia Zdrowia Centrum DĄBRÓWKA w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 5. Przychodnia Zdrowia w Tłuszczu, ul. Powstańców 27.

W zakresie realizacji badań NDTK:

 1. Pracownia tomografii komputerowej w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 2. Pracownia tomografii komputerowej w Siedlcach, ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce.

Realizator PPZ posiada pełną bazę logistyczną, tj. auta oraz busy do przewozu pacjentów. Oznacza to, że wszyscy pacjenci, którzy będą wymagali dowozu na badanie zostaną dowiezieni do placówek w Siedlcach oraz Mińsku Mazowieckim.

W celu zapisania sie do Programu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 256333555.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/