A A A

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Celem głównym programu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 skierowanego do mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023 była eliminacja ryzyka zachorowań na cukrzycę typu 2 u minimum 90% osób z planowanej w programie populacji docelowej.

30 listopada 2023 r. zakończono udzielanie świadczeń w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023 finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Na realizację programu przeznaczono łącznie 146 087,20 zł, w tym

  • 92 004,80 zł w 2021 r.,
  • 42 991,10 zł w 2022 r.,
  • 11 091,30 zł w 2023 r.

co pozwoliło na przebadanie 897 mieszkańców Mazowsza w wieku 45-59 (604 os. w 2021 r., 205 os. w 2022 r. oraz 88 os. w 2023 r.).

Realizatorami programu byli:

  1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
  2. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
  3. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku
  5. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach


Program miał charakter dobrowolny i bezpłatny.

Świadczenia udzielane w programie

Po zakwalifikowaniu do programu, każdemu uczestnikowi wykonano badanie glikemii na czczo (FPG). Uczestnik z prawidłowym wynikiem badania oraz stwierdzonym czynnikiem ryzyka w postaci nadwagi lub otyłości miał możliwość uczestnictwa w wykładach edukacyjnych prowadzonych w formie grupowej, natomiast uczestnik programu, u którego stwierdzony zostanie stan przedcukrzycowy lub cukrzyca miał okazję skorzystać z wykładów edukacyjnych lub konsultacji dietetycznych w zależności od wystąpienia czynników ryzyka. W programie przewidziano również konsultacje lekarskie.

Cukrzyca jako istotny problem zdrowotny

Program odnosił się do istotnego problemu zdrowotnego zarówno z perspektywy globalnej, ogólnokrajowej, jak i regionalnej.

W Polsce cukrzyca znajduje się na liście dziesięciu najczęściej występujących schorzeń przewlekłych u osób dorosłych, a około 90% zachorowań na cukrzycę dotyczy cukrzycy typu 2.

Cukrzyca stanowi problem terapeutyczny oraz społeczno-ekonomiczny. Obecnie na świecie obserwuje się niekorzystną tendencję wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 2, spowodowaną głównie prowadzonym trybem życia - nieodpowiednie odżywianie powodujące nadwagę i otyłość oraz sprzyjająca im mała aktywność fizyczna. Na podstawie danych epidemiologicznych (raport WHO z 2016 r. „Global Report on Diabetes” i badanie NCD-RisC z 2016 r.), od 1980 do 2014 roku rozpowszechnienie cukrzycy wśród osób dorosłych na świecie wzrosło z 4,3% do 9,0% w przypadku mężczyzn i z 5,0% do 7,9% w przypadku kobiet. Liczba dorosłych z cukrzycą wzrosła z 108 mln w 1980 roku do 422 mln w 2014 roku.
Z danych GUS wynika, że w Polsce na tę chorobę cierpi ponad 2 mln osób, co stanowi ok. 8% populacji dorosłych, a 20%, z nich nie jest tego świadoma. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik zapadalności rejestrowanej (tj. liczba nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej ochrony zdrowia) w 2016 r. wynosił 33 600. Jedynie w województwie śląskim wskaźnik ten był wyższy i wynosił 35 900. Co oznacza, że Mazowsze plasuje się na drugim miejscu w Polsce pod względem najwyższej zapadalności na cukrzycę.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/