Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Planowane jest objęcie programem około 15 564 osób w wieku 45-59.

Program ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

Świadczenia zaplanowane w programie

Po zakwalifikowaniu do programu, każdemu uczestnikowi zostaną wykonane badanie glikemii na czczo (FPG). Uczestnik z prawidłowym wynikiem badania oraz stwierdzonym czynnikiem ryzyka w postaci nadwagi lub otyłości będzie miał możliwość uczestnictwa w wykładach edukacyjnych prowadzonych w formie grupowej, natomiast uczestnik programu, u którego stwierdzony zostanie stan przedcukrzycowy lub cukrzyca będzie miał okazję skorzystać z wykładów edukacyjnych lub konsultacji dietetycznych w zależności od wystąpienia czynników ryzyka. W programie przewidziane zostały również konsultacje lekarskie.

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające jednocześnie wszystkie kryteria wskazane w pkt 1-3. Niespełnienie nawet jednego kryterium określonego w pkt 1-3 stanowi przeciwwskazanie do udziału w programie.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

 1. Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończone 45 lat i nie może mieć więcej niż ukończone 59 lat;
 2. Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu:
  1. musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
  2. musi udzielić świadomej zgody na udział w programie;
  3. musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
  4. musi złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała wykonanych badań stężenia glukozy we krwi i testu obciążenia glukozą oraz nie korzystała z porady diabetologa, które finansowane były ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo kryterium medyczne:

 1. Osoba aplikująca do programu nie miała wykonanych badań stężenia glukozy we krwi i testu obciążenia glukozą w ciągu ostatnich 12 miesięcy i stwierdzony jest u niej co najmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:
 • nadwaga lub otyłość (wskaźnik BMI równy bądź większy 25 kg/m2 oraz obwód talii > 80 cm u kobiet lub > 90 cm u mężczyzn),
 • mała aktywność fizyczna (mniej niż 150 minut tygodniowo),
 • stwierdzony podczas ostatniego badania stan przedcukrzycowy,
 • stwierdzona hiperglikemia (≥100 mg/dl glukozy we krwi na czczo),
 • choroba układu sercowo-naczyniowego;
 • nadciśnienie tętnicze,
 • w przypadku kobiet – zespół policystycznych jajników lub przebyta cukrzyca ciążowa lub urodzenie dziecka o wadze powyżej 4 kg,
 • cukrzyca występująca w rodzinie (rodzice lub rodzeństwo),
 • stany generujące insulinoodporność m.in. przewlekłe leczenie sterydami, analogami somatostatynami i innymi lekami o działaniu diabetogennym.

Budżet programu

Okres realizacji programu zaplanowano na 3 lata (2021-2023). Wartość podpisanych umów wynosi: 420 210,60 zł

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 64/2020 z dnia 15 września 2020 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizatorów programu polityki zdrowotnej dokonano w drodze konkursu ofert.

W celu skorzystania ze świadczeń w ramach programu mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać się do niżej wymienionych realizatorów:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie

Dane kontaktowe: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 739 48 40 lub 22  729 91 46

Miejsce udzielania świadczeń: Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3

Godziny przyjęć:

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Sobota: 8.00 - 13.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 8.00 - 11.00

Wtorek: 8.00 - 11.00

Środa: 8.00 - 11.00

Czwartek: 8.00 - 11.00

Piątek: 8.00 - 11.00

Sobota: 8.00 – 13.00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Serocku

Dane kontaktowe: tel. (22) 782 66 00 lub (22) 782 66 01 wew. 214

Miejsce udzielania świadczeń: SPZOZ w Serocku, ul. A. i A. Kędzierskich 2 w Serocku

Godziny przyjęć:

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 14.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 15.00

Środa: 8.00 - 15.00

Czwartek: 12.00 - 19.00

Piątek: 12.00 - 15.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy ):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

Cukrzyca jako istotny problem zdrowotny

Program odnosi się do istotnego problemu zdrowotnego zarówno z perspektywy globalnej, ogólnokrajowej, jak i regionalnej.

W Polsce cukrzyca znajduje się na liście dziesięciu najczęściej występujących schorzeń przewlekłych u osób dorosłych, a około 90% zachorowań na cukrzycę dotyczy cukrzycy typu 2.

Cukrzyca stanowi problem terapeutyczny oraz społeczno-ekonomiczny. Obecnie na świecie obserwuje się niekorzystną tendencję wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 2, spowodowaną głównie prowadzonym trybem życia - nieodpowiednie odżywianie powodujące nadwagę i otyłość oraz sprzyjająca im mała aktywność fizyczna. Na podstawie danych epidemiologicznych (raport WHO z 2016 r. „Global Report on Diabetes” i badanie NCD-RisC z 2016 r.), od 1980 do 2014 roku rozpowszechnienie cukrzycy wśród osób dorosłych na świecie wzrosło z 4,3% do 9,0% w przypadku mężczyzn i z 5,0% do 7,9% w przypadku kobiet. Liczba dorosłych z cukrzycą wzrosła z 108 mln w 1980 roku do 422 mln w 2014 roku.

Z danych GUS wynika, że w Polsce na tę chorobę cierpi ponad 2 mln osób, co stanowi ok. 8% populacji dorosłych, a 20%, z nich nie jest tego świadoma. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik zapadalności rejestrowanej (tj. liczba nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej ochrony zdrowia) w 2016 r. wynosił 33 600. Jedynie w województwie śląskim wskaźnik ten był wyższy i wynosił 35 900. Co oznacza, że Mazowsze plasuje się na drugim miejscu w Polsce pod względem najwyższej zapadalności na cukrzycę.