A A A

Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia

Idea programu

Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż., uczestniczących w programie w latach 2020-2023.

Dodatkowo określono następujące cele szczegółowe:

 • zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, bezpieczeństwa w domu i otoczeniu, prewencji upadków oraz prawidłowego odżywiania się u co najmniej 75 proc. uczestników programu,
 • zwiększenie lub utrzymanie sprawności fizycznej u co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie testów sprawności fizycznej,
 • podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej wśród co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie deklaracji uczestników.

Program zakłada dwa typy interwencji:

 • edukacyjną,
 • terapeutyczną.

W ramach interwencji edukacyjnej poruszane tematy dotyczyć będą m.in. wpływu aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne, roli aktywności fizycznej w codziennych życiu, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i otoczeniu, prewencji upadków i związanych z nimi urazów i powikłań oraz prawidłowego odżywania.

Każda osoba uczestnicząca w programie będzie mogła skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych, które będą odbywać się raz w tygodniu przez 3 miesiące. Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzyma od fizjoterapeuty zestaw ćwiczeń z 4 kategorii: aerobowych, zwiększających siłę mięśniową, poprawiające gibkość i równowagę. W trosce o zdrowie uczestnika, ćwiczenia dostosowane będą do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia będą prowadzone przez fizjoterapeutę.

Kto może uczestniczyć w programie?

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • osoba aplikująca w dniu zgłoszenia musi mieć ukończone 60 lat,
 • osoba aplikująca do programu musi przedłożyć realizatorowi druk świadomej zgody na udział w programie,
 • osoba aplikująca do programu w dniu zgłoszenia do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • osoba aplikująca do programu musi poruszać się bez sprzętów wspomagających i osób trzecich,
 • osoba aplikująca do programu nie wykonuje systematycznie aktywności fizycznej,
 • osoba aplikująca do programu musi przejść pozytywnie badanie kwalifikacyjne,
 • osoba aplikująca nie może w tym samym czasie być uczestnikiem innego programu
  o podobnym charakterze.

Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów kwalifikacji do programu stanowi przeciwwskazanie do udziału w nim.

Budżet programu i okres realizacji

Okres realizacji programu zaplanowano na 4 lata (2020–2023). Wartośc podpisanych umów wynosi: 1 804 082,90 zł.

Pozytywne opinie o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 148/2019 z dnia 4 października 2019 r. Treść programu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Realizatorzy programu:

Dodatkowe informacje na temat uczestnictwa w programie można otrzymać, kontaktując się mailowo lub telefonicznie, z podmiotami realizującymi program:

 • Centrum Zdrowia Adam Muszyński Spółka Jawna

Miejsca udzielania świadczeń:

 • ul. Nadarzyńska 14 lok. U1, 05-500 Piaseczno

 Dane kontaktowe:

 • Telefon: 577 206 660
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz.20.00

Sobota: od godz. 8.00 do godz. 12.00

 • MEDCARE Sp. z o.o.

Miejsca udzielania świadczeń:

 • ul. Dąbrówki 41B, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Dane kontaktowe:

 • Telefon: 514 532 962
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 12.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 12.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 12.00 do godz. 20.00

Sobota: od godz. 10.00 do godz. 14.00

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Miejsca udzielania świadczeń:

Przychodnia Łomianki, ul. Szpitalna 6, 05-092 Łomianki

Dane kontaktowe:

 • Telefon: 532 414 541
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 13.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 13.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Sobota: od godz. 8.00 do godz. 15.00

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. 

Miejsca udzielania świadczeń:

 • ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

Dane kontaktowe:

 • Telefon: 22 326 55 04
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Sobota: od godz. 8.00 do godz. 14.00

Centrum Medyczne Arnica

Miejsca udzielania świadczeń:

 • ul. Armii Krajowej 18A, 06-400 Ciechanów
 • ul. Sądowa 6, 06-500 Mława

Dane kontaktowe:

 • Telefon: 508 125 949
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Sobota: od godz. 9.00 do godz. 14.00

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Miejsca udzielania świadczeń:

 • ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock
 • ul. Winczewskich 5, 26-600 Radom

Dane kontaktowe Płock:

 • Telefon: 24 267 84 93
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Radom:

 • Telefon: 48 330 93 19
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 18.00

Wtorek: od godz. 7.30 do godz. 18.00

Środa: od godz. 7.30 do godz. 18.00

Czwartek: od godz. 7.30 do godz. 18.00

Piątek: od godz. 7.30 do godz. 18.00.

Narastający problem zdrowotny

Z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych w polskim społeczeństwie. Aktywny styl życia jest jednym z czynników istotnie wpływających na zdrowie. Dzięki regularnej aktywności fizycznej można osiągnąć szereg korzyści zdrowotnych – ograniczenie ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych, zachowanie i poprawę siły i wytrzymałości mięśni. Codzienny i dostosowany do potrzeb i możliwości ruch pozytywnie wpływa na poprawę wykonywania codziennych czynności, mniejsza ryzyko upadków, powstrzyma lub opóźni chroniczne schorzenia związane z procesem starzenia. Zalety wynikające z aktywności fizycznej u osób starszych przejawiają się podczas najprostszych czynności, takich jak chodzenie, siadanie, wstawanie. Są to bardzo istotne czynniki w życiu osoby starszej, pozwalające na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie.

Specjaliści wskazują, że zwiększona (dodatkowa) aktywność fizyczna powinna stać się codziennym nawykiem osób starszych przy uwzględnieniu ich indywidualnych możliwości i stanu zdrowia. W zależności od źródeł naukowych, by poprawić koordynację ruchową i równowagę osób starszych, konieczny jest trening fizyczny co najmniej 2 dni w tygodniu lub przynajmniej 30-minutowy wysiłek fizyczny o umiarkowanej intensywności przez 5 dni w tygodniu.

Mimo istotnej roli aktywności fizycznej, zaledwie co czwarta osoba (25,1 proc.) powyżej 60 r. życia uczestniczyła w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej. Deklaracja o regularnym uczestnictwie dotyczyła zaledwie 10, proc. badanych. Soradyczną aktywność podejmowało 14,5 proc. osób w wieku powyżej 60 lat. Większą aktywność fizyczną w tej grupie wiekowej wykazali mężczyźni (za: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2017 r.”). Ponadto 45,8 proc. badanych oceniło swoją sprawność fizyczną jako średnią, 27,8 proc. jako złą, a 8,3 proc. jako bardzo złą (za: Główny Urząd Statystyczny, „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.”, Warszawa, 2017 r.).

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/