A A A

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

KOMR w Dąbku jest regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmującym wyłącznie chorych na stwardnienie rozsiane (SM) z całego kraju. Ośrodek dysponuje bazą 82 miejsc. Mieszkańcy zakwaterowani są w pokojach jedno- i dwuosobowych. Turnusy rehabilitacyjne trwają od 3 do 5 tygodni. Rocznie KOMR przyjmuje około 1 000 osób.

Od 2004 r. prowadzenie Ośrodka należy do kompetencji Marszałka Województwa Mazowieckiego i jest finansowane z dochodów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Ośrodek spełnia trzy podstawowe cele:
• prezentuje modelowe rozwiązania usuwania barier napotykanych przez osoby niepełnosprawne;
• prowadzi kompleksową rehabilitację chorych na SM;
• uczy żyć z chorobą.

Zatrudniona kadra oraz nowoczesne wyposażenie gwarantują świadczenie usług rehabilitacyjno-opiekuńczych na najwyższym poziomie.
Ośrodek posiada szeroką ofertę zabiegów i zajęć terapeutycznych dostępnych podczas turnusu rehabilitacyjnego dla mieszkańców: kinezyterapia, hipoterapia, terapia zajęciowa,
krioterapia, psychoterapia, zajęcia grupowe, hydroterapia, fizykoterapia, zajęcia logopedyczne, muzykoterapia, porady prawne.

Prowadzenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku należy do zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego, który wydaje decyzję o umieszczeniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w KOMR.
Decyzja ta sporządzana jest w oparciu o dokumentację przygotowaną przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

Odpłatność za miesięczny pobyt w KOMR wynosi nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu osoby kierowanej.

Gmina, z której osoba chora na SM została skierowana do Ośrodka, nie ponosi żadnych kosztów.

W trosce o najwyższy poziom świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, Samorząd Województwa Mazowieckiego na bieżąco dokonuje inwestycji i zakupów niezbędnych dla wykonywania zadań statutowych w KOMR, takich jak m.in.: zakup urządzeń i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, modernizacje infrastruktury i doposażenia obiektu.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/