A A A

"Daj życie"

"Daj życie" - kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim na lata 2022-2023.

Środki finansowe przeznaczone na działanie to 200 000 zł (2022 – 100 000 zł, 2023 – 100 000 zł)

W ramach kampanii planowane jest m.in.

  • przeprowadzenie 15 szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych, przede wszystkim tych, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, z potencjałem donacyjnym ocenionym na podstawie profilu działalności szpitala, liczby łóżek OIT, lokalizacji oraz obecności oddziału neurologii lub neurochirurgii, niezależnie od ich dotychczasowej aktywności w obszarze dawstwa narządów;
  • przeprowadzanie szkolenia w formie konferencji benchmarkingowej dla szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych współpracujących z zespołem transplantacyjnym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLAN w zakresie pobierania narządów i tkanek od dawców zmarłych w podmiotach leczniczych;
  • przygotowanie spotu edukacyjnego;
  • przeprowadzenie w 2022 r. olimpiady Szkół Promocji Zdrowia nt. promocji idei dawstwa.

56 lat temu miał miejsce pierwszy zakończony sukcesem przeszczep nerki. W rocznicę tego wydarzenia - 26 stycznia 2022 r. - Samorząd Województwa Mazowieckiego inaugurował kampanię edukacyjną pod hasłem „Daj życie”. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia!

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/