Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

 

Cyklicznie organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konferencje i spotkania, których ideą jest zwrócenie uwagi różnych środowisk na istotne problemy zdrowotne mieszkańców regionu. Jest to doskonała okazja dla specjalistów z różnych dziedzin do wymiany doświadczeń i poglądów oraz poszerzania wiedzy.

 

2022

"Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży"

„Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży” - II edycja

2021

„Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży”

„Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” – II edycja

2020

W związku sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, konferencja pt.: „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” – II edycja, planowana na 2020 r., została odwołana i przeniesiona na inny termin.

Decyzja ta, została podjęta w celu zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa jej uczestników, co jest naszym najwyższym priorytetem

2019

„Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”.

Broszura pokonferencyjna

2018

„Rodzina z problemem uzależnień - konsekwencje dla dziecka”

2017

„Choroby kręgosłupa - profilaktyka i leczenie”