Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdrowemazowsze.mazovia.pl prowadzonej przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zdrowemazowsze.mazovia.pl.

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2020r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 4 marca 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Wyłączenia:

 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności;
 • część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne. Mogą jednak wystąpić takie, w których tych elementów zabrakło;
 • nawigacja za pomocą klawiatury nie spełnia w całości wymogów ponieważ listy rozwijane w głównym menu nie rozwijają się po naciśnięciu spacji, ani nie można przechodzić strzałkami „góra” i „dół” po tej liście;
 • na stronie są elementy zmieniające się częściej niż co 5 sekund, a ich odtwarzania/zmiany zdjęć nie można zatrzymać/wznowić.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 4 marca 2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 4 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na koordynatorów ds. dostępności wyznaczone zostały:

W zakresie dostępności architektonicznej - w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt z Panią Agatą Kowalską - Zastępcą Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 22 59 79 143

W zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej - w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt z Panią Anną Obłozą – Kierownikiem Biura ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności.

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 22 59 79 664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Plac Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje

1.     Na stronie internetowej zdrowemazowsze.mazovia.pl możliwa jest nawigacja za pomocą klawiatury:

 • TAB - idź do przodu;

 • Shift + TAB - idź do tyłu;

 • Enter – wybierz;

 • Esc - wyjdź/zamknij;

2.     Załatwiając sprawę osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie osoby z niepełnosprawnością w razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy osób trzecich (urzędników).

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności 30 marca 2021