A A A

Znamy zwycięzców Olimpiady Wiedzy Szkół Promocji Zdrowia II edycja

2 grudnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbył się finał olimpiady wiedzy z zakresu transplantologii oraz opracowania scenariusza spotu promującego ideę transplantacji. Olimpiada odbyła się pod hasłem: PODARUJ ŻYCIE-ZOSTAŃ DAWCĄ. Organizatorem było Województwo Mazowieckie, we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Patronat honorowy objął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat transplantacji i podnoszenie świadomości znaczenia tej metody leczenia.

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:
1) Olimpiada Wiedzy z zakresu transplantologii,
2) opracowanie scenariusza spotu filmowego promującego idee transplantacji.

W kategorii I Wiedza z zakresu transplantologii

 • I miejsce zdobyła Maria Budziak, uczennica ze Szkoły Promocji Zdrowia z Ostrołęki,
 • II miejsce Julia Rawojt, uczennica ze Szkoły Promocji Zdrowia z Warszawy,
 • III miejsce Natalia Wasilczuk, uczennica ze Szkoły Promocji Zdrowia z Siedlec,
 • IV miejsce Weronika Borkowska, uczennica ze Szkoły Promocji Zdrowia z Ciechanowa,
 • V miejsce Natalia Sadowska, uczennica ze Szkoły Promocji Zdrowia z Płocka,
 • VI miejsce Joanna Bednarska, uczennica ze Szkoły Promocji Zdrowia z Radomia.

W kategorii II opracowanie scenariusza spotu filmowego promującego idee transplantacji

 • I miejsce zdobył zespół uczniów ze Szkoły Promocji Zdrowia z Warszawy,
 • II miejsce zdobył zespół uczniów ze Szkoły Promocji Zdrowia z Płocka,
 • III miejsce zdobył zespół uczniów ze Szkoły Promocji Zdrowia z Radomia,
 • IV miejsce zdobył zespół uczniów ze Szkoły Promocji Zdrowia z Ciechanowa,
 • V miejsce zdobył zespół uczniów ze Szkoły Promocji Zdrowia z Siedlec,
 • VI miejsce zdobył zespół uczniów ze Szkoły Promocji Zdrowia z Ostrołęki.

Gratulujemy! Wszyscy uczniowie zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody wręczali: Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Marzena Cendrowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Profesor Maciej Kosieradzki - koordynator zespołu ds. wdrożenia programu pn. „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”, Henryka Winiarczyk – szpitalny koordynator transplantacyjny, Edyta Karpeta – regionalny koordynator szpitalny.

 

Elżbieta Lanc Członkini Województwa Mazowieckiego, podkreśliła jak ważną metodą leczenia jest transplantacja. Jaki wywiera wpływ na relacje międzyludzkie, jak ważny stanowi problem społeczny, jakim jest wyzwaniem dla edukacji.

- Uważam, że etyka zawodu pedagoga obliguje do podejmowania działań dotyczących ważnych problemów bezpośrednio związanych z moralnymi wyborami człowieka. Edukacja zdrowotna niewątpliwie stanowi ważny element ogólnego wykształcenia człowieka, pomaga odpowiedzieć na pytanie: po co i jak żyć? Gratuluję zwycięzcom. – powiedziała.

Promocja idei dawstwa i transplantacji


Temat przewodni tegorocznej Olimpiady jest związany z kampanią edukacyjną w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Daj życie" - kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim na lata 2022-2023. W ramach kampanii planowane jest m.in. przeprowadzenie serii szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych, z potencjałem donacyjnym ocenionym na podstawie profilu działalności szpitala, liczby łóżek OIT, lokalizacji oraz obecności oddziału neurologii lub neurochirurgii, niezależnie od ich dotychczasowej aktywności w obszarze dawstwa narządów oraz przeprowadzanie szkolenia w formie konferencji benchmarkingowej dla szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych współpracujących z zespołem transplantacyjnym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie pobierania narządów i tkanek od dawców zmarłych w podmiotach leczniczych.
Więcej informacji na temat kampanii: https://www.zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/daj-zycie .

wystąpienie Pani Marszałek Lanc

wręczenie nagród laureatom przez Panią Marszałek Lanc

wspólne zdjęcie Pani Marszałek Lanc z laureatką Olimpiady

plakaty promujące Olimpiadę

Źródło: archiwum UMWM

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/