A A A

Zagłosuj w konkursie Zdrowy Samorząd

Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego otrzymały nominację w konkursie Zdrowy Samorząd, którego organizatorem jest portalsamorzadowy.pl oraz magazyn Rynek Zdrowia.

Tocząca się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą stwarza ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia wielu ludzi. W celu ratowania zdrowia i życia należy w jak najlepszy sposób przygotować ludność do wykonywania czynności ratunkowych w strefach objętych konfliktem. W tym celu najlepsze zastosowanie ma ratownictwo taktyczne.

W ramach szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego dążono do zwiększenia wiedzy personelu medycznego oraz społeczeństwa na temat urazów związanych z konfliktami militarnymi oraz zwiększenia umiejętności praktycznych zaopatrywania ran.

Przeszkolono 216 osób z personelu medycznego w zakresie wprowadzenia do medycyny taktycznej. Przeszkolono 329 osób spośród ludności cywilnej nieposiadającej wykształcenia medycznego w zakresie pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi, w tym 30 osób spośród ludności pochodzenia ukraińskiego.

Stworzonych zostało 5 filmów instruktażowych z wolnym dostępem z zakresu m.in. tamowania krwawień kończyn dolnych, urazów klatki piersiowej, uzyskiwania dostępów doszpikowych oraz zabezpieczenia dróg oddechowych w języku polskim, angielskim i ukraińskim, które umieszczone zostały m.in. na stronach internetowych samorządu województwa mazowieckiego.

Na realizację działania wydatkowano 99 978,07 zł pochodzących ze środków własnych samorządu województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do głosowania.

Głosowanie trwa do 15 lutego 2023 r. do godz. 12.00.

Głosowanie odbywa się przez stronę internetową https://bit.ly/3kUzM5f .

logo Zdrowy Samorząd

Źródło: www.pixabay.pl

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.pl

 

 

 


Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/