A A A

Zabytkowy szpital w Rudce po remoncie!

Zakończyła się modernizacja ponad 100-letniego budynku głównego szpitala w Rudce. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 81,4 mln zł.

W wyremontowanych pomieszczeniach mieści się teraz Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji (OKR) im. dr. Teodora Dunina. Prace budowlane trwały blisko 3 lata i kosztowały ponad 83 mln zł. W otwarciu Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji wzięli udział marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

Historia szpitala w Rudce sięga 1908 r. Otwarto wtedy pierwsze skrzydło Sanatorium dla Piersiowo Chorych. Był to jeden z najnowocześniejszych budynków szpitalnych w dawnym Królestwie Polskim. Architektura budynku nawiązująca do wzorców Europy Zachodniej, zastosowane rozwiązania technologiczne czy najnowocześniejsze na tamte czasy wyposażenie – to wszystko robiło ogromne wrażenie. Od tamtego momentu dużo się zmieniło. Zmieniły się potrzeby, pojawiły się nowe rozwiązania, a obiekty budowlane pomimo prowadzenia doraźnych remontów dosięgło nieuchronne zużycie techniczne.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, szpital w Rudce to wyjątkowe miejsce. – Dawniej mieściło się tu sanatorium. W tej chwili pacjenci również doceniają wyjątkowy mikroklimat i położenie placówki. O takie miejsca należy dbać. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy o przeznaczeniu blisko 82 mln zł na modernizację zabytkowego budynku głównego szpitala.

1 października 2018 r. w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o. połączono z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Powstał wtedy jeden podmiot leczniczy.

Elżbieta Lanc, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, zapewnia, że była to jedna z najlepszych decyzji w historii szpitala. – Dzięki połączeniu placówek szpital może się dalej rozwijać. Ostatnie lata to szereg inwestycji zarówno w samym budynku głównym szpitala, jak i w jego otoczeniu. Warto tu wspomnieć m.in. o budowie tężni solnej w przyszpitalnym parku czy strefy relaksacyjnej. Oba projekty zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Główną przesłanką podjętej decyzji była chęć zapewnienia dalszego optymalnego funkcjonowania i rozwoju działalności szpitala w Rudce. Zaplanowano, że powstanie tam nowoczesne centrum opieki długoterminowej i rehabilitacji, które uzupełni zakres świadczeń w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem.

Na wyjątkowe położenie szpitala i jego historyczne znaczenie zwraca uwagę Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. – Szpital w Rudce to unikatowe miejsce. Pięknie położony wśród zieleni, otoczony rezerwatem przyrody – to doskonałe miejsce do leczenia i rehabilitacji. Stąd decyzja o utworzeniu Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji. To wyjątkowe miejsce doceniają mieszkańcy Mazowsza, którzy chętnie zgłaszają do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza projekty związane ze szpitalem w Rudce.

Dla zrealizowania nakreślonych celów konieczne było przeprowadzenie szeregu prac modernizacyjnych w zabytkowym budynku głównym szpitala. Już w 2019 roku rozpoczęto prace budowlano-montażowe polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji więźby dachowej. Jednocześnie przygotowywano dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby dalszej modernizacji budynku głównego szpitala. Na te wszystkie prace Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach uzyskał dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3,4 mln zł.

– Naszą koncepcją było stworzenie w szpitalu w Rudce centrum opieki długoterminowej i rehabilitacji. Udało się! Utworzenie takiego miejsca było długim procesem. Liczący ponad 100 lat budynek wymagał kompleksowego remontu i modernizacji. Dziś jesteśmy w miejscu, które będzie służyć nie tylko mieszkańcom Siedlec, lecz także dużej części województwa mazowieckiego. Do wypełnienia nowych zadań Rudka została przygotowana bardzo dobrze dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Dzięki nim udało się zrealizować zadanie „Modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce”, w ramach którego układ funkcjonalny pomieszczeń został przebudowany i dostosowany do aktualnych przepisów, zaś wnętrza zyskały nowoczesne wyposażenie i najlepszy sprzęt rehabilitacyjny – mówi Marcin Kulicki, prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Sielcach Sp. z o.o.

Wykonane w 2019 i 2020 roku prace pozwoliły na rozpoczęcie zasadniczego projektu pn. „Modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce” obejmującego:

 • przebudowę istniejących oddziałów w zakresie dostosowania do nowego układu funkcjonalnego oraz wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 • rozbudowę o zadaszony podjazd dla karetek z rampami wjazdowo-zjazdowymi do izby przyjęć i o windę zewnętrzną,
 • dostosowanie szpitala do wymagań ekspertyzy pożarowej i do audytu energetycznego,
 • wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania, gazów medycznych wraz ze źródłami zasilania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji niskoprądowych),
 • zakup pierwszego wyposażenia,
 • nadzór autorski, inwestorski, archeologiczny, konserwatorski.

Zachowano cechy zabytkowe szpitala

Modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce nie naruszyła w żaden sposób cennych wartości zabytkowych obiektu, ale je podkreśliła. Odnowiono ozdobną elewację z dbałością o każdy znajdujący się na niej szczegół architektoniczny. Budynek wzbogacił się o wymagane dzisiejszymi przepisami urządzenia i podjazdy. Została wykonana izolacja przeciwwilgociowa. Wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową, zachowując wierność w stosunku do zastosowanych pierwowzorów w zakresie materiału i wyglądu. Wyremontowano sale pacjentów i wewnętrzne ciągi komunikacyjne. Nowy wygląd i funkcjonalność zyskały piwnice dzięki podbiciu fundamentów istniejących ław fundamentowych poprzez wykonanie kolumn iniekcyjnych jet-grouting. Uporządkowany został teren wokół budynku głównego, który dodatkowo wzbogaciły nowe elementy małej architektury. Efekt zrealizowanych prac jest imponujący. Podobnie jak zakupione w ramach zadania wyposażenie, w tym nowoczesny i wysoko wyspecjalizowany sprzęt rehabilitacyjny.

Ośrodek kompleksowej rehabilitacji

W zmodernizowanym budynku głównym zabytkowego sanatorium dzisiaj mieści się nowoczesny Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji (OKR) im. dr. Teodora Dunina w Rudce, który zapewnia swoim pacjentom szeroki wachlarz usług medycznych z zakresu rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i pulmonologicznej. Wysoką jakość tych usług gwarantuje doświadczona kadra lekarzy i terapeutów. W OKR zadbano nie tylko o najwyższe standardy opieki i rehabilitacji, ale także o bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz odwiedzających ich rodzin. OKR dysponuje salami jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowymi z łazienkami. Sale zostały wyposażone w nowoczesne meble i specjalistyczne łóżka z materacami przeciwodleżynowymi. Zapewniono  w nich także bezpłatny dostęp do InternetuWyżywienie jest na bieżąco dostosowywane do potrzeb i stanu klinicznego pacjentów. Dodatkowo przebywające w OKR osoby mogą w pełni korzystać z bogatego terenu rekreacyjnego utworzonego w zabytkowym parku, w tym z tężni solnej, urządzeń rehabilitacyjnych zlokalizowanych na świeżym powietrzu oraz wzbogacanej stale małej architektury.

OKR w Rudce rehabilitacja lecznicza prowadzona jest w następujących warunkach:

 • ambulatoryjnych – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy poruszają się samodzielnie,
 • oddziału dziennego – dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, lecz nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego,
 • stacjonarnych – dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego
  i pielęgniarskiego.

Zrealizowano też dwa projekty BOM

Dopełnieniem modernizacji budynku głównego szpitala w Rudce są dwa wyjątkowe projekty zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Warto podkreślić, że o ich wyborze do dofinansowania zdecydowali sami mieszkańcy Mazowsza w specjalnych plebiscytach.
Pierwszy z tych projektów został zakończony w 2022 roku i polegał na budowie tężni solnej na terenie przyszpitalnego parku. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę blisko 495 tys. zł. Inwestycja jest miejscem wypoczynku, ale też pomaga w powrocie do zdrowia.

Podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego budynku szpitala do użytku został oddany kolejny wybrany przez mieszkańców do realizacji projekt pod nazwą „Drezyną do Rudki”. Jego koszt wyniósł ponad 998 tys. zł. To ukłon w stronę wszystkich miłośników lokalnej przyrody i historii kolejki konnej Mrozy – Rudka. To również nie lada gratka dla pasjonatów wąskotorówek. Zakupionymi w ramach projektu drezynami można odbyć podróż z Mrozów do Rudki trasą zabytkowej kolejki konnej prowadzącej przez piękny o każdej porze roku leśny rezerwat. Drezyny, choć napędzane siłą własnych mięśni podróżujących, zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby podróż nimi była przyjemna i bezpieczna.

Po przejażdżce na podróżnych w przyszpitalnym parku czeka specjalnie przygotowane miejsce wypoczynku i rekreacji, również zrealizowane w ramach tego samego projektu inwestycyjnego.

 

Zakończyła się modernizacja ponad 100-letniego zabytkowego budynku głównego szpitala w Rudce

Nowy sprzęt w salach rehabilitacyjnych

Odnowiono sale pacjentów i wewnętrzne ciągi komunikacyjne

Prace budowlane trwały blisko 3 lata i kosztowały ponad 83 mln zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 81,4 mln zł

Źródło ilustracji głównej: Archiwum UMWM

Źródło zdjęć: Achiwum UMWM

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/