A A A

Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 100 tys. zł. na wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego w związku z pandemią SARS-COV-2.

Sytuacja jest bardzo trudna, a skutki koronawirusa odczuwają nie tylko pacjenci i ich rodziny, ale też lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, czyli Ci wszyscy, którzy od marca ubiegłego roku, są na pierwszej linii frontu niosąc pomoc i wsparcie chorym i ich rodzinom. Niestety, oni też nie są z żelaza. Wielogodzinne dyżury, obcowanie ze śmiercią i cierpieniem, a także narażenie własnego zdrowia odbija się negatywnie również na nich – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Praca personelu medycznego należy do szczególnie ważnych i wyjątkowo trudnych. Wiąże się z wieloma sytuacjami stresującymi. Miejsce pracy oraz zakres zadań, z którymi się mierzy, mogą być źródłem licznych problemów zdrowotnych, w tym wypalenie zawodowe i stres. Od umiejętności skutecznego radzenia sobie z negatywnymi emocjami związanymi z wykonywaną pracą zależy nie tylko poziom satysfakcji z życia zawodowego oraz kondycja psychofizyczna danego pracownika, ale również efektywność podejmowanych przez nich działań, co w przypadku personelu medycznego jest kluczowe w leczeniu pacjentów.

Jak zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego funkcjonowanie w takich warunkach zawsze niesie ze sobą ogromne ryzyko. – Każdy mówi o sobie, że jest silny, że da radę. Ale naszego organizmu nie da się oszukać. Prędzej czy później praca odbija się na naszym zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Dotyczy to również pracowników medycznych. Przeprowadzone w czasie pandemii badania wskazują jednoznacznie, że poziom lęku i stresu, jest również wśród pracowników medycznych bardzo wysoki. Dlatego musimy im pomóc. 

Walka z pandemią to ogromne wyzwanie nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale również dla pracujących w nim medyków. Skutki osobiste, społeczne i zdrowotne zarówno krótko, jak i długoterminowe dla pracowników medycznych mogą być ogromne, dlatego też niezbędne jest szybkie wdrożenie działań wspomagających mających na celu wypracowanie indywidualnych sposobów redukowania stresu i radzenia sobie z nim podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, w tym profilaktyki zaburzeń psychicznych wywołanych stresem.

Wsparcia udzielą specjaliści z:

  1. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.;
  2. Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;
  3. Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.;
  4. Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.;
  5. Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;
  6. Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
  7. Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie;
  8. Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

W ramach wsparcia przewidziano zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe w formie zdalnej lub stacjonarnej. Program potrwa do 31 grudnia 2021 r. Przeznaczony jest dla personelu medycznego pracującego w podległych samorządowi województwa placówkach.

 Grafika psychoedukacja personelu wersja męska

Źródło: https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,5134,wsparcie-psychoedukacyjne-dla-personelu-medycznego.html

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/