A A A

W poszukiwaniu wewnętrznej siły - profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

Zapraszamy na bezpłatne spotkania dla młodzieży oraz wykłady on-line dla rodziców i opiekunów.

 "W poszukiwaniu wewnętrznej siły" to projekt mający na celu profilaktykę uzależnień wśród młodzieży. Jego podstawą jest budowanie u młodzieży poczucia własnej wartości, nauka akceptacji własnych ograniczeń oraz uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Adresaci projektu

Młodzież od 18 do 22 roku życia zagrożona uzależnieniami

Działania dla młodzieży prowadzone są w formie półotwartej grupy edukacyjno-rozwojowej. W ramach zajęć prowadzonych przez psychologów m.in. dążymy do: 

 • poznawania własnych mocnych stron,
 • rozwoju kreatywności i twórczego myślenia,
 • rozwoju kompetencji społecznych,
 • wypracowania umiejętności wyrażania emocji i pragnień,
 • umiejętności bycia asertywnym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Rodzice i opiekunowie młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Rodziców i opiekunów młodzieży zagrożonej uzależnieniami zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych z psychiatrą i psychoterapeutą. Spotkania odbędą się w 2023 roku.

Podczas prelekcji poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące:

 • czynników sprzyjających uzależnieniom,
 • uzależnień behawioralnych i rosnącego ich rozpowszechniania,
 • dostępnych form pomocy,
 • znaczenia dobrej komunikacji w rodzinie,
 • budowania relacji opartej na wzajemnym szacunku, rozumieniu trudności i potrzeb,
 • poszukiwania atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dających możliwość rozwoju i budowania dobrych relacji społecznych,
 • budowania odporności fizycznej.

Plakat informacyjny o projekcie "W poszukiwaniu wewnętrznej siły"

Realizator zadania

Projekt "W poszukiwaniu wewnętrznej siły" realizowany jest przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. Spotkania prowadzone są w siedzibie Szpitala w Ząbkach, ul. Rychlińskiego 1. Więcej informacji na temat projektu oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Szpitala.Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Problem uzależnień

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych są obecnie dość rozpowszechnionym problemem zdrowotnym w Polsce. Istotnym elementem rozwoju uzależnień jest nagradzający charakter substancji psychoaktywnych (tzw. wzmocnienie pozytywne), prowadzący do wykształcenia się u osoby uzależnionej, potrzeby utrzymania stanu odurzenia. Z badań epidemiologicznych wynika, że problem związany z używaniem, a w dalszej kolejności, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, zaczyna się w młodym wieku.  Okres dojrzewania charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu wskaźników używania substancji psychoaktywnych, dotyczy to zwłaszcza drugiej dekady życia. Wiek jest więc jednym z najsilniejszych czynników odpowiadających za wzrost rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych. 

Możliwość rozwoju uzależnień u dzieci i nastolatków związana jest nie tylko z procesami dojrzewania, potrzebą zaznaczania swojej odrębności czy eksperymentowania z nowymi zachowaniami. Duże znaczenie ma tu wpływ mediów kształtujących trendy mody młodzieżowej na nabywanie różnych dóbr. O zaburzeniach zachowania zwanych potocznie uzależnieniami behawioralnymi mówi się w Polsce od niedawna. Problem z uzależnieniem od hazardu, pracy, internetu czy zakupów dotyka relatywnie licznej grupy Polaków, w tym dzieci i młodzieży.

 Źródło grafiki tytułowej: fragment plakatu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/