A A A

VI Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

25 września 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik miał miejsce VI Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Temat przewodni spotkania to „Otyłość wśród dzieci i młodzieży – wyzwanie dla zdrowia publicznego”.

Konferencja jest częścią kampanii edukacyjnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych pn. „Talerz pełen zdrowia” realizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, będących organami prowadzącymi szkół. Podczas spotkania zwrócono uwagę na problem otyłości wśród dzieci i młodzieży i zachęcano samorządy  do podejmowania działań w zakresie: promowania i kształtowania właściwych zachowań zdrowotnych, w tym żywienia zgodnego z aktualnymi wytycznymi żywieniowymi oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej, służących zapobieganiu otyłości i chorobom przewlekłym z nią związanych.

Otyłość to najczęściej występująca przewlekła choroba metaboliczna powodująca m.in. nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2 oraz przyczyniająca się również do pogorszenia jakości i skrócenia oczekiwanego czasu życia. Uwarunkowana jest wieloma czynnikami np. genetycznymi, metabolicznymi, psychologicznymi czy środowiskowymi. Mimo rosnącego trendu na stosowanie diet i dbanie o sylwetkę, daje się zaobserwować niepokojący wzrost odsetka osób zmagających się z problemem nadmiernej masy ciała.

O wysoki poziom merytoryczny omawianych na konferencji zagadnień dbał Komitet Naukowy
w składzie:

 • dr hab. Filip Raciborski - Warszawski Uniwersytet Medyczny – Przewodniczący;
 • dr hab. n. med. Piotr Tyszko - konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • dr hab. med. Agnieszka Szypowska - konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii;
 • dr n.med. Lidia Popek - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • dr n. med. Bernard Waśko – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Instytutu Badawczego;
 • dr hab. Krystyna Gutkowska - Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek - Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • dr hab. Iwona Traczyk - Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • dr hab. n. med. Michał Brzeziński - Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej;
 • dr n. med. Michał Lis - Ordynator Oddziału Wewnętrznego, Szpital Czerniakowski Sp.
  z o.o. w Warszawie.

Definicja edukacji żywieniowej

(Slajd z prezentacji „Koncepcja programów edukacji żywieniowej Ruch i żywienie mają znaczenie”,
dr hab. n. społ. Magdalena Woynarowska)

W trakcie spotkania temat otyłości i edukacji żywieniowej poruszano zarówno w formie ciekawych wykładów z praktycznymi przykładami jak i paneli eksperckich, których moderatorem byłdr hab. n. med. i n. o zdr. Filip Raciborski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jednym z ważniejszych punktów konferencji było przedstawienie wyników badania epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży:

 • Badanie ilościowe w grupie rodziców i nauczycieli – analiza danych zebranych na podstawie kwestionariuszy wypełnionych przez prawie 700 rodziców i nauczycieli dała następujące wyniki:
 • Codzienne spożywanie śniadania zadeklarowało 70% badanych
 • Co trzeci rodzic i nauczyciel je słodycze kilka razy w tygodniu i częściej.
 • Około 60% badanych je 3 – 4 posiłki dziennie.
 • Zdecydowana większość badanych spędza przed TV więcej niż 2 h dziennie, wśród
  co trzeciego badanego było to 8 godzin lub więcej.
 • Połowa badanych określa swoją aktywność fizyczną w czasie pracy jako małą, tyle samo osób zadeklarowało umiarkowaną aktywność fizyczną w czasie wolnym.
 • Badanie jakościowe w grupie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców opiekunów - dane zebrane na podstawie 30 pogłębionych wywiadów z uczniami i ich rodzicami bądź opiekunami. Do wywiadu jako rodzic/opiekun zgłosiły się wyłącznie kobiety. Zebrany materiał pozwolił
  na wypracowanie poniższych rekomendacji:
 • Zdrowe żywienie dzieci w wieku szkolnym wymaga od rodziców/opiekunów , nie tylko świadomości, ale również konsekwencji w działaniu i pracy z dzieckiem.
 • W żywieniu dzieci należy kierować się zasadą zdrowego rozsądku, trzymania się planu
  i nie popadania w skrajności.
 • Wspólne posiłki, gotowanie czy zakup to najlepsza forma kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Rodzina i szkoła to dwa fundamentalne środowiska w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci. Dlatego bardzo ważna jest integracja tych dwóch obszarów życia w zakresie edukacji żywieniowej.
 • Opracowano na podstawie wyników ww. badań programy:
 • edukacji żywieniowej uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych;
 • edukacji żywieniowej uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • warsztatów adresowanych do rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • warsztatów adresowanych do pracowników szkół, w tym: kadry pedagogicznej, osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci w szkołach, pielęgniarek/higienistek szkolnych odpowiedzialnych za profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkołach.

Podczas wydarzenia Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego wręczyła dyplomy i podziękowania dla dyrektorów szkół uczestniczących w badaniu epidemiologicznym dotyczącym żywienia dzieci i młodzieży.

Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział!

 

 

uczestnicy konferencji

Przemówienie Pani Agnieszki Gonczaryk Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Przemówienie Pana Filipa Raciborskiego WUM

dyskusja panelistów podczas konferencji

dyskusja panelistów podczas konferencji MPZP

Pani Marszałek Lanc przemawia podczas konferencji

Pani Marszałek Elżbieta Lanc wręcza nagrody laureatom

 

Pani Marszałek Elżbieta Lanc przekazuje laureatom dyplomy

 

 

Źródło ilustracji: Archiwum UMWM

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/