A A A

V edycja Konkursu Zdrowy Samorząd - trwa głosowanie

Trwa głosowanie w ramach V edycji Konkursu Zdrowy Samorząd. Zachęcamy do głosowania na zadanie Województwa Mazowieckiego pn. "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"! Głosowanie trwa do 14 lutego 2022 r.

Edukacja zdrowotna, jako nieodłączny element promocji zdrowia, stanowi ważne ogniwo w kształtowaniu postaw prozdrowotnych i wychowaniu zdrowego pokolenia.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy było Województwo Mazowieckie. Warunkiem uczestniczenia w Olimpiadzie był udział w zadaniu „Szkoła Promocji zdrowia - II edycja". Olimpiada Wiedzy obejmowała dwie kategorie: Test Wiedzy i Spot Filmowy. Uczniowie mogli wziąć udział w jednej lub w obu kategoriach. Z każdej z nich został wyłoniony zwycięzca.

Olimpiada w 2021 r. odbywała się pod hasłem „Depresja - nie jesteś sam, porozmawiajmy”. Kategoria Test Wiedzy polegała na rozwiązaniu testu pisemnego, sprawdzającego wiedzę na temat profilaktyki depresji i edukacji zdrowotnej dotyczącej rozpowszechniania postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczniowie test pisali on-line. W eliminacjach szkolnych on-line wzięło udział 446 uczniów. Do finału (II etapu międzyszkolnego) zakwalifikowani zostali uczniowie z najwyższą liczbą punktów, po 5 uczniów z każdej szkoły. Do eliminacji międzyszkolnych przystąpiło 35 uczniów, którzy w eliminacjach klasowych uzyskali najlepszy wynik w teście. Komisja konkursowa, wyłoniła sześcioro finalistów.

W kategorii Spot Filmowy zadaniem uczniów było stworzenie projektu filmowego, który w sposób twórczy i kreatywny odnosił się do hasła tegorocznej Olimpiady. Przy produkcji filmu mogły być wykorzystane niestandardowe ujęcia i kadry, nowoczesne techniki, filmowe a także ujęcia z drona. Spośród nadesłanych prac komisja wyłoniła sześciu finalistów.

Dziękujemy za każdy oddany głos! Link do głosowania.

Konkurs Zdrowy Samorząd

Głównym celem Konkursu "Zdrowy Samorząd" jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują - między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej - zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń.

W 2021 r. Województwo Mazowieckiego zostało laureatem w kategorii Zdrowe Województwo za zadanie pn. "Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowane do młodzieży z województwa mazowieckiego „Zrozum-My się".

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/