A A A

Turnusy terapeutyczne w okresie ferii zimowych - 20.02 - 24.02.2023 r.

W okresie warszawskich ferii zimowych, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu przygotowało specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży, które skorzystać mogą z krótkoterminowego intensywnego doświadczenia bycia w grupie rówieśniczej. Centrum Neuropsychiatrii zaprasza wszystkie dzieci, które mają kłopoty z relacjami rówieśniczymi (ich nawiązywaniem i podtrzymywaniem), wycofują się z aktywności, mają trudności z radzeniem sobie z wyzwaniami szkolnymi.

Pięciodniowe uczestnictwo w odpowiednio dobranej grupie pozwala doświadczyć emocji związanych z przebywaniem w grupie rówieśniczej, nazywania ich i rozumienia. Zespół specjalistów ma okazje obserwować i uczestniczyć w pracy grupowej, aby na koniec móc dać uczestnikom i ich rodzinom informacje zwrotne dotyczące trudności, mocnych stron i zalecanych kierunków działania.

Turnus dla klas 7-8 SP (wiek 12-15 lat)
Termin: 20.02.-24.02.2023 r. godziny: 9:00-12.00
prowadzący: Małgorzata Łabiak, Marcin Żuraw

Turnus dla klas 3-6 SP (wiek 9-12 lat )
Termin: 20.02.-24.02.2023 r. godziny: 9:00-12.00 z przerwą na posiłek.
prowadzący: Natalia Senetra, Joanna Rosiek-Bryks, Magdalena Raczkowska, Sylwia Krukowska- Sęk (psycholożki), Katarzyna Średzińska (muzykoterapeutka), Małgorzata Saluk (terapeutka zajęciowa)

Podczas turnusu, poza pracą z terapeutami, odbędzie się również konsultacja psychiatry dzieci i młodzieży. Będzie miała ona formę rozmowy lekarza z dzieckiem i jego rodzicem. Konsultacja ma na celu określenie, czy występują wskazania do objęcia dziecka regularną opieką psychiatryczną. Podczas konsultacji lekarz nie przepisuje leków. Ze względu na fakt, że turnus odbywa się w ramach oddziału dziennego, nie będzie możliwości zapewnienia dziecku stałej opieki ambulatoryjnej w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży po zakończeniu turnusu.

Do przyjęcia dziecka na turnus terapeutyczny nie jest wymagane skierowanie.

Przed przyjęciem na turnus odbywa się konsultacja z zespołem prowadzącym.

Umówienie konsultacji do kwalifikacji na turnus odbywa się pod numerem:
+48 22 468 24 95

Lokalizacja: Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Koszykowa 79 b, Warszawa

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/