A A A

Szkolenie z profilaktyki uzależnień behawioralnych

Uzależnienia behawioralne, profilaktyka, a także nowe zadania samorządów gminnych w tym zakresie – to tylko niektóre z kwestii poruszanych w trakcie szkolenia zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Problemy związane z uzależnieniem często wpływają na wiele sfer życia oraz najbliższych. Picie alkoholu, palenie tytoniu czy przyjmowanie narkotyków zwykle negatywnie odbija się nie tylko na naszym zdrowiu fizycznym, ale również psychicznym.

Uzależnienia od czynności – hazardu, korzystania z internetu, ale nawet od zakupów – często sprawiają, że tracimy czas i pieniądze, mamy coraz gorszy kontakt z rodziną oraz najbliższymi. Niestety problem związany z różnymi uzależnieniami wciąż jest aktualny. Chcemy tym szkoleniem wprowadzić przedstawicieli samorządów gminnych w temat, którym na co dzień zajmują się, w ramach poszerzania usług na swoim terenie– mówiła dziś Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Liczy się profilaktyka

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizowało szkolenie „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym”, w trakcie którego omówiono m.in. uzależnienia behawioralne – jego rodzaje i czynniki ryzyka. O tym, jakie działania podejmować i do jakich grup je adresować, by dobrze prowadzić profilaktykę takich uzależnień, mówiła dziś Magdalena Rowicka – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psycholożka, badaczka uzależnień behawioralnych i zachowań kompulsywnych.

Temat związany z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych przedstawiła Dorota Jaszczak-Kuźmińska, kierownik Programów Lokalnych w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W trakcie szkolenia Marcin Sochocki, socjolog, autor i współautor kilkudziesięciu projektów badań społecznych, dokonał prezentacji programów „Loguj się z głową” oraz „Wspólne kroki” przygotowanych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Zmiany w Wojewódzkim Programie Profilaktyki Uzależnień

Głównym celem wojewódzkiego programu jest ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w naszym regionie. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia, a do tego roku, od zmiany ustawy, również zawiera zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. Zajmowaliśmy się tym tematem od wielu lat, prowadząc konferencje i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Teraz chcemy wyposażyć w wiedzę przede wszystkim przedstawicieli gmin, na których ustawa nakłada nowe obowiązki – powiedział Mariusz Budziszewski zastępca dyrektora MCPS ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny.

W latach 2019-2021 r. w dziesięciu szkoleniach „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych” organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wzięło udział 300 osób. W tym roku bieżącym organizowane są dwa szkolenia „Edukator profilaktyki uzależnień behawioralnych” dla 60 osób i sześć szkoleń „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych” dla 180 osób. Poza tym co roku organizowane były konferencje na ten temat.

W związku z postępem technicznym, rozwojem technologii mediów cyfrowych i jednoczesnym wzrostem zaburzeń więzi rodzinnych, problem uzależnień behawioralnych będzie się nasilał i wymagał od wszystkich większej pracy i zaangażowania.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/