A A A

Sukces Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji WUM

Początek sierpnia przyniósł upragnione dobre wieści sukcesu działań prowadzonych z początkiem roku 2023. Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło konkurs pt. "Społeczna odpowiedzialność nauki II- Popularyzacja Nauki". Projekt Kierownika Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji, pana prof. Artura Stolarczyka oraz zespołu Kliniki, został zakwalifikowany do finansowania przez Ministra jako jedyny projekt z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w tym konkursie. 

Jest to niesamowicie ekscytujące doniesienie z uwagi na interdyscyplinarność podjętego w projekcie tematu „Popularyzacja nauki na przykładzie destrukcji tkanki łącznej w cukrzycowym modelu zwierzęcym”. Dzięki otrzymanemu finansowaniu w kooperacji z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Państwowej Akademii Nauk na czele z panem prof. Arturem Jóźwikiem oraz Zakładem Okulistyki Instytutu Nauk Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW na czele z panią dr Agnieszką Kamińską, zostaną przeprowadzone badania z udziałem modeli zwierzęcych, które przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej destrukcyjnego wpływu cukrzycy na tkankę łączną oraz odnalezienia molekularnych mechanizmów patofizjologicznych, które mają szansę posłużyć rozwojowi celowanych metod leczenia w różnych dziedzinach medycyny. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i seminariów, zawierających treści skierowanie na poprawność metodologiczną badań w medycynie i medycy opartej na dowodach naukowych, publikacja wyników badania w formie artykułów naukowych oraz postów popularyzujących naukę.

Lekarze z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego

Źródło: Klinika Ortopedii i Rehabilitacji WUM

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.com

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/