A A A

Stypendia dla medyków - nowa edycja

Stypendia dla medyków – rusza kolejna edycja programu stypendialnego Województwa Mazowieckiego

Uruchomiony na rok akademicki 2021/2022 pilotażowy program stypendialny skierowany do studentów kształcących się na kierunku lekarskim zyskał duże zainteresowanie, co doprowadziło do zawarcia z województwem mazowieckim umów stypendialnych przez blisko 50 studentów z całej Polski. Tym samym Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o kontynuowaniu w roku akademickim 2022/2023 programu stypendialnego dla studentów kierunku lekarskiego studiujących na uczelniach medycznych w Polsce.

Jednocześnie Zarząd Województwa zdecydował o rozszerzeniu realizowanego programu o stypendia dla studentów studiujących na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodów medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

Niniejszy program stypendialny ma na celu poprawę sytuacji finansowej początkujących medyków na początku kariery zawodowej, jak również skłonić przyszłych studentów do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, w których na rynku pracy występują największe braki, a tym samym polepszyć sytuację kadrową wojewódzkich podmiotów leczniczych i wpłynąć na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego programu stypendialnego dla studentów innych kierunków medycznych, w tym termin składania wniosków, lista kierunków medycznych oraz przewidywana liczba przyznanych stypendiów, zostaną przedstawione do końca czerwca 2022 r. w ogłoszeniu naboru wniosków stypendialnych. W tym samym terminie przedstawione zostanie również ogłoszenie naboru wniosków stypendialnych dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Szczegóły wraz z dokumentmi do pobrania znajdują się na naszej stronie w zakładce Stypendia dla medyków!

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/