A A A

Stanowisko Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego ws. ochrony zdrowia psychicznego personelu medycznego

Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego, dostrzegając potrzebę podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony zdrowia psychicznego personelu medycznego przyjęła 25 listopada 2020 r., stanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie psychoedukacyjne personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Co to oznacza ?

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z COVID-19, obciążenie personelu medycznego wzrasta. Możliwość potencjalnego zakażenia się, zwiększa ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym. Przeprowadzone badania ujawniły znaczny odsetek lęku, depresji i bezsenności wśród pracowników służby zdrowia w czasie trwania pandemii . Personel medyczny zmuszony jest pracować pod dużą presją, często ponad wyznaczone normy czasowe. Ryzyko szkód psychicznych nie jest ograniczone tylko do pracowników pierwszej linii walki z COVID-19. W rzeczywistości większa część personelu medycznego, niezależnie od ich specjalizacji, doświadczyła znaczących wyzwań od początku pandemii, w tym zmian w sposobie ich pracy, czasu pracy, podejmowaniu decyzji nie mając wystarczającego doświadczenia oraz stresu związanego z niezdolnością do zapewnienia opieki na odpowiednim poziomie.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmie działania mające na celu wsparcie psychoedukacyjne personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podjęte działania będą miały na celu profilaktykę zagrożeń zdrowia psychicznego oraz jego poprawę. Zapewnienie odpowiedniego systemu wsparcia pracowników medycznych może znacząco przyczynić się do polepszenia zarówno ich sytuacji jak i pozytywnie wpłynąć na powrót do zdrowia ich pacjentów.

Szczegóły już wkrótce

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/