A A A

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przyspieszenia wprowadzania reformy psychiatrii dzieci i młodzieży

Podczas Konwentu Marszałków Województw RP, który tym razem odbył się w trybie online rozmawiano m.in. o trudnej sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży.

Stan opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce oceniany jest negatywnie. Niski poziom finansowania świadczeń oraz deficyty w zakresie wykwalifikowanej kadry medycznej, jak i psychoterapeutycznej, powodują zamykanie placówek, co bezpośrednio skutkuje nadmiernym obłożeniem w innych jednostkach tego typu oraz długim okresem oczekiwania na przyjęcia planowe. Nagminnie zdarza się, że lekarz nie jest w stanie przyjąć pacjenta-dziecka miewającego myśli samobójcze w chwili zgłoszenia się do poradni. Dzieci odsyłane są do domów z wyznaczonym terminem wizyty, jednak wtedy może być już dla nich za późno.

Liczba pacjentów-dzieci zgłaszających się do poradni psychiatrycznych wzrasta. Ponadto odnotowuje się zwiększoną liczbę przypadków z nasilającymi się zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi wśród dzieci i młodzieży. Ciężka sytuacja powoduje także znaczne wypalenie zawodowe personelu medycznego pracującego w podmiotach leczniczych świadczących usługi dla dzieci i młodzieży w tym obszarze, których jak wspomniano na początku jest niewystarczająco.

W trosce o zdrowie psychiczne młodego pokolenia, Konwent Marszałków Województw RP, apeluje do Ministerstwa Zdrowia o szybsze wdrażanie kolejnych etapów reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem racjonalnej, pokrywającej koszty funkcjonowania wyceny świadczeń.

Stanowisko Nr 38 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyspieszenia wprowadzania reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/