A A A

Budżet Obywatelski Mazowsza - wyniki głosowania

11 października 2021 r. zakończyło się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Głosowało łącznie 31 711 Mazowszan, a do realizacji przeszło 68 projektów.

Zwycięskie projekty z podziałem na podregiony:

✅19 projektów z puli ogólnowojewódzkiej

✅  9 projektów z podregionu radomskiego

✅  7 projektów z podregionu ciechanowskiego 

✅  6 projektów z podregionu ostrołęckiego

✅  6 projektów z podregionu siedleckiego

✅  5 projektów z podregionu żyrardowskiego

✅  5 projektów z podregionu płockiego

✅  5 projektów z Warszaw

✅  3 projektów z podregionu warszawskiego zachodniego

✅  3 projektów z podregionu warszawskiego wschodniego

 

W nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza wyłonione do realizacji zostały również projekty z obszaru promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, a były to m.in.:

  • 136. In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie.

  • 268. Różowa Skrzyneczka

Projekt ma na celu wyposażenie szkół podstawowych (klasy od 4 do 8) i ponadpodstawowych w Sochaczewie i w powiecie sochaczewskim w różowe skrzyneczki z podpaskami i środkami czystości dla dziewczynek. Do realizacji projektu potrzebny jest zakup skrzyneczek, ich montaż, cotygodniowe uzupełnianie przez cały rok szkolny oraz edukacja dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy  przystępnie napisanych broszur informacyjnych. Według badań co szósta dziewczynka nie przychodzi do szkoły w czasie menstruacji, bo nie ma środków higienicznych. Wtedy nie uczestniczy w lekcjach, co prowadzi do wykluczenia edukacyjnego. Po zakończeniu projektu obowiązek uzupełniania skrzyneczek podpaskami wezmą na siebie szkoły lub rady rodziców lub organizacja NGO.

  • 264. Galos - śmiech to zdrowie

Skutki pandemii wśród dzieci i młodzieży dotyczące zaburzeń psychicznych są odczuwalne, a będą długofalowe. Sytuacja pandemiczna trwająca od marca 2020 roku, izolacja oraz tragiczna sytuacja w służbie zdrowia odbija się w szczególności na pacjentach. Dlatego potrzebne jest wzmocnienie systemu opieki w zakresie zdrowia psychicznego i nakładów na ten cel, nie tylko farmakologicznie.

  • 135. Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodym

Program ma na celu wesprzeć młodych ludzi w radzeniu sobie z problemami wieku dojrzewania w czasach epidemii.

Przybliży młodym ludziom istotę problemów zaburzeń emocjonalnych, opowie o możliwości zapobiegania im oraz nauczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

  • 213. Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyką uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.

Celem głównym projektu jest uświadomienie uczestnikom  jak bardzo ważna kwestią jest zdrowie fizyczne jak i psychiczne, jak ważny jest zdrowy tryb życia bez używania substancji psychoaktywnych, jak poważne skutki może mieć uzależnienie. Poprzez warsztaty kulinarne chcemy wskazać możliwości zastępowania tzw. "śmieciowego jedzenia", jedzeniem zdrowym. Będą to warsztaty rodzinne, by rodzina nauczyła się zasad zdrowego żywienia. Warsztaty z terapeutami, psychologiem będą szansą na zasięgnięcia opinii w ważnych dla  zainteresowanych kwestiach.  Cykl spotkań uwieńczy wydarzenie podczas którego będzie możliwość spotkania osób, które brały udział w projekcie.

  • 173. Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Projekt zakłada wykonanie u każdego dziecka z nieprawidłowościami neurologicznymi przebywającego w Oddziale Neonatologii badania EEG, które następnie zostanie ocenione przez neurologa. Dzięki wczesnej interwencji znacznie skróci się czas oczekiwania dzieci na specjalistyczne badanie oraz konsultację neurologiczną i pozwoli na zaplanowanie dalszego postępowania, a także ocenę rokowania pacjentów.

Gratulujemy autorom zwycięskich projektów i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w głosowanie

logo BOM

 

 

Więcej informacji na temat projektów Budżetu Obywatelskiego Mazowsza można znaleźć na stronie internetowej https://bom.mazovia.pl/

 

 

 

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/