A A A

Samorząd Mazowsza dla warszawskich rad seniorów

Blisko 600 tys. zł na realizację 26 projektów trafi do m.st. Warszawy. To efekt programu samorządu województwa „Mazowsze dla seniorów”. Dziś umowy podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz burmistrzowie warszawskich dzielnic. W spotkaniu wzięli udział członkowie rad senioralnych.

Warsztaty międzypokoleniowe, kino senioralne, cyberbezpieczeństwo, zajęcia informatyczne i ruchowe czy wyjazdy integracyjne – to pomysły warszawskich rad seniorów, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, to pokazuje, jak ważny dla tej grupy jest udział w życiu publicznym i społecznym. – Rady senioralne, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora koncentrują ludzi zaangażowanych i pełnych energii. Chcą edukować swoje środowisko, poznawać region i integrować się. Potwierdzają to zgłoszone projekty.

W tym roku samorząd Mazowsza wesprze 100 projektów. Całkowita wartość dofinansowania to 2,4 mln zł. W m.st. Warszawie wsparcie w wysokości blisko 600 tys. zł pozwoli na realizację 26 zadań.

Mazowsze dla seniorów to program mający na celu wsparcie aktywnych seniorów. W ramach programu przekazaliśmy warszawskim dzielnicom środki na realizację zadań inicjowanych przez dzielnicowe rady seniorów. Dzięki wsparciu zorganizowane zostaną m.in. wyjazdy szkoleniowe, międzypokoleniowe pikniki, warsztaty twórcze czy szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych – zaznaczył przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

W tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla seniorów” można było otrzymać dotację w wysokości nawet 30 tys. zł na pokrycie maksymalnie 80 proc. kosztów zadania. O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy, w których funkcjonują rady seniorów. Każda gmina mogła złożyć po dwa wnioski. W przypadku Warszawy mogły to być po dwa wnioski na każdą dzielnicę, ale musiały dotyczyć dwóch różnych zadań będących inicjatywą rady seniorów.

Zdjęcie grupowe z czekami

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.com

Źródło: Achiwum UMWM

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/