A A A

Rozstrzygnięcie uzupełniającego konkursu na realizatorów "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 673/319/22 z 4 maja 2022 r. rozstrzygnął uzupełniający konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022-2023 r.

Realizację powierzono następującym podmiotom:

  1. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku, ul. Targowa 6, 06-450 Glinojeck;
  2. Centrum Medyczno-Diagnostycznemu Sp. z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce.

Program zakłada przeprowadzenie następujących interwencji:

  • szkolenie dla osób personelu medycznego;
  • działania informacyjno-edukacyjne dla  osób z populacji ogólnej osób dorosłych;
  • oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne oraz konsultacja lekarska dla osób z populacji:
    • kobiet, które ukończyły 65 lat lub są w wieku 40-64 lat i spełniają co najmniej jedno kryterium medyczne;
    • mężczyzn, którzy ukończyli 75 lat

Uchwała_673__319_22_z_4_maja_2022.pdf

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/