A A A

Konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1475/433/23 z dnia 5 września 2023 r. ogłosił otwarty konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2023–2025.

Niniejszy program stanowi kontynuację „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” Województwa Mazowieckiego realizowanego w latach 2021-2023.

Celem głównym programu jest uzyskanie do 31 grudnia 2025 r. nie mniejszego niż 90% poziomu wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, z planowanej w programie grupy docelowej. Badaniami przesiewowymi w kierunku HCV objęte będą wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, należące do populacji wysokiego ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem tj. spełniające minimum jedno z poniższych warunków:

 • przyjmują dożylne narkotyki,
 • są lub były pozbawione wolności;
 • posiadają tatuaż lub piercing;
 • zostały poddana zabiegom transfuzji krwi lub przeszczepu organów przed rokiem 1990;
 • partnerzy seksualni tych osób są po przebytym zakażeniu HCV lub obecnie są zakażone HCV;
 • są zakażone HIV;
 • mają objawy chorób wątroby;
 • doznały urazu spowodowanego igłą;
 • są migrantami z krajów o wysokiej częstości występowania zakażeń (Europa Środkowo-Wschodnia, Afryka oraz Azja);
 • pracują jako personel medyczny lub w służbach bezpieczeństwa publicznego i była narażona na ekspozycję krwi zakażonej HCV (ukłucie, kontakt przez błony śluzowe);
 • są dziećmi matki zakażonej wirusowym zapaleniem wątroby.

Program zakłada dwa typy interwencji:

1.         badanie przesiewowe w kierunku wykrycia HCV składające się z:

1)         badania wykrywającego przeciwciała anty-HCV,

2)         badania HCV-RNA metodą PCR (w przypadku wyniku dodatniego wykrywającego przeciwciała anty-HCV),

2.         edukację zdrowotną wraz z dwukrotnym badaniem wiedzy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczeń medycznych realizatorem musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 Na realizację programu w latach 2023-2025 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 1 000 000 zł.

Treść Programu

Uchwała

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór Formularza Ofertowego

 

 

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.com

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/