A A A

„Edukacja zdrowotna dotycząca promocji leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego poprzez autorskie materiały multimedialne oraz plakaty i ulotki” - rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Mazowieckiego 30 maja 2023 r. uchwałą nr 955/413/23 rozstrzygnął konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Edukacja zdrowotna dotycząca promocji leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego poprzez autorskie materiały multimedialne oraz plakaty i ulotki”

 

Lista rankingowa ofert złożonych w konkursie wraz ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu udzielą telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22-59-79-939 oraz 22-59-79-671.

Uchwała nr 955/413/23 wraz z załącznikiem 

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/