A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - psychoedukacja i wsparcie osób po 50 roku życia oraz ich bliskich

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1375/347/22 z dnia 6 września 2022 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze psychoedukacji i wsparcia osób po 50 roku życia oraz ich bliskich w latach 2022-2023.

Realizację zadania powierzono Fundacji Nie Widać Po Mnie przeznaczając na ten cel 60 000 zł (w tym: w 2022 r. - 20 000 zł, w 2023 r. - 40 000 zł). Fundacja Nie Widać Po Mnie uzyskała 90 punktów w toku oceny merytorycznej.

Problem zaburzeń psychicznych u osób starszych

Starzenie się to proces, który dotyczy nie tylko fizycznych aspektów funkcjonowania organizmu, ale także spadku wydolności intelektualnej osób starszych. Może on obniżać jakość ich życia oraz w niekorzystny sposób wpływać na ich relacje z otoczeniem. Istotnym problemem mogą stać się choroby psychiczne osób starszych. Jest to bardzo poważny problem który może prowadzić do stopniowej uraty samodzielności, uzależnienia od osób trzecich. Do niedawna problem zaburzeń psychicznych wśród osób starszych był tematem tabu. Pomimo znajomości metod hamowania rozwoju poszczególnych zaburzeń, osoby starsze nie otrzymywały odpowiedniej pomocy i stopniowo ulegały postępującej izolacji społecznej. Istotne jest to, że przyczyny oraz objawy zaburzeń psychicznych wśród osób starszych można leczyć. W przypadku niektórych zaburzeń można wpłynąć jedynie na hamowanie rozwoju procesu chorobowego, ale dzięki temu można wydłużyć okres samodzielnego funkcjonowania. Istotna jest zatem psychoedukacja zarówno osób starszych, jak i ich bliskich. Dzięki zdobytej wiedzy będą w stanie dostrzegać pierwsze sygnały ostrzegawcze, a tym samym w odpowiednim momencie zgłosić się po pomoc i rozpocząć leczenie. Z uwagi na fakt, że pierwsze sygnały wielu zaburzeń psychicznych osób starszych można dostrzec już po 50 roku życia, warto rozpocząć psychoedukację odpowiednio wcześnie, żeby jak najszybciej wprowadzić proces leczenia i zahamować rozwój choroby.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/