A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania zaburzeniom depresyjnym

Uchwałą nr 152/204/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2 lutego 2021 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2021-2022.

Realizację zadania powierzono następującym podmiotom:

  • Centrum Kompetencji Zawodowych „Moja Droga” Monika Figler,
  • Fundacja Aktywny Człowiek.

Depresja jako poważny problem zdrowotny

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, należących do grupy zaburzeń afektywnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia łączna liczba osób żyjących z depresją na świecie wynosi 322 miliony, stanowi ona 4,4% globalnego obciążenia wszystkimi chorobami i jest jedną z najczęstszych przyczyn niesprawności na świecie. Każdego roku z jej powodu umiera ok. 800 000 osób. Zgodnie z danymi Institute for Health Metrics and Evaluation w Polsce w 2017 r. na depresję chorowało 1 mln osób. Polska była krajem europejskim o najniższym odsetku osób chorych na depresję (w Polsce było to 2,8% populacji a w UE 4,2%).

W 2018 r. najwięcej pacjentów, którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem depresji, odnotowano w województwie mazowieckim (85,8 tys.) . Na Mazowszu 26,7 tys. dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat leczyło się w poradniach zdrowia psychicznego oraz poradniach psychologicznych.  Depresja znacząco wpływa na jakość życia i zdolność funkcjonowania w każdym obszarze życia, zarówno społecznym jak i zawodowym. Jest to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. W 85% przypadków depresji towarzyszą inne problemy zdrowotne, przy czym niemal u 30% osób stwierdza się cztery lub więcej dodatkowych schorzeń. Najczęściej są to choroby przewlekłe, takie jak np. reumatoidalne zapalenie stawów czy cukrzyca, a także dolegliwości związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, m.in. alkoholu i leków. W rezultacie chorzy mają większe potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, a w miarę upływu czasu ich ogólny stan zdrowia jest gorszy w porównaniu z osobami, których nie dotknęła depresja

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/