A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 525/221/21 z 13 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r.

Już niedługo rozpocznie się realizacja pierwszych z 16 wybranych projektów.

 Lista wybranych oferentów wraz z kwotą dofinansowania:

Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego

Fundacja Drabina Rozwoju

24 600,00

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem

24 966,00

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST"

24 990,00

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

25 000,00

Fundacja Gwiazdka

25 000,00

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

13 369,00

Fundacja Aktywny Człowiek

24 460,00

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

13 212,00

Fundacja Kreatywni 25 000,00

Promowanie idei dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców Mazowsza

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

24 980,00

Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej
"RES HUMANAE"

22 400,00

Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

24 343,00

Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego

Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu”

25 000,00

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

17 425,50

Krzysztof Kalwara Ratownictwo Medyczne

24 990,00

Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości

25 000,00

 

Na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r. przeznaczono 364 735,50 zł.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty i gratulujemy wybranym podmiotom!

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/