A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych województwa mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 554/314/22 z 12 kwietnia 2022 r.  roztrzygnął konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Wybrano 30 podmiotów, które będą realizować następujące zadania:

  1. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży.
  2. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży.
  3. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Celem działań podjętych w ramach zadania 1 jest podniesienie umiejętności uczestników w radzeniu sobie ze znaczącymi wyzwaniami w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami, identyfikacja i eksploracja uczuć związanych z problemem oraz zwiększenie odporności na stres. Działania realizowane w ramach zadania 1 to m.in.:
• konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży;
• warsztaty rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży;
• spotkania w formie warsztatowo-wykładowej mające na celu rozpoznawanie emocji, poprawę umiejętności komunikacji, kształtowanie uważności oraz zdolności empatycznego spostrzegania osób;
• szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dla dzieci ze szkół podstawowych; szkolenia dla pracowników.

 Działania podjęte w ramach zadania 2 przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy opiekunów na temat ich roli w procesie psychorozwoju dzieci w poszczególnych okresach od narodzin dziecka, przez okres dzieciństwa, po okres dorastania, uwzględniając m.in. rozwój fizyczny i umiejętności motorycznych, rozwój procesów poznawczych i psychicznych oraz zaburzeń występujących w poszczególnych okresach rozwoju dziecka.
Podmioty będą realizowały w ramach zadania 2 takie działania jak:
• warsztaty wspierające zrozumienie wewnętrzne świata przeżyć kobiet w ciąży i ich partnerów/rodziców-kierowane do rodziców, kobiet w ciąży i ich partnerów. dwa spotkania podzielone na część edukacyjną i warsztatową;
• warsztaty na temat rozwoju i funkcjonowania dziecka w wieku 0-6 lat- umiejętność rozpoznawania i nazywania potrzeb oraz emocji;
• grupa wsparcia w formie online;
• webinaria dla rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży.

 Celem działań podjętych w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, edukacja w zakresie wartościowych form spędzania czasu wolnego, nauka pracy z emocjami oraz edukacja rodziców w zakresie rozpoznawania pierwszych sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, że dziecko traci kontrolę nad zachowaniem i wykonywaniem określonej czynności.
W ramach zadania 3 odbędą się następujące działania:
• zajęcia w formie turnusów psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów;
• wykłady i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci szkół podstawowych klas 4-8; wykłady i konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z klas 1-8;
• przygotowanie materiałów dydaktycznych; multimedialnych dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów; scenariuszy lekcji dydaktycznych dla nauczycieli;
• trening umiejętności społecznych dla dzieci, warsztaty dla rodziców, 2 pikniki rodzinne;
• spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży; spotkania indywidualne/grupowe dla rodziców/opiekunów w szkołach lub w formie webinarium.

 

 

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/