A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 475/395/23 rozstrzygnął konkurs ofert na realizatorów Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej. Na terenie Mazowsza powstanie 7 Domów Opieki Medycznej dla osób z chorobami otępiennymi!

Wśród realizatorów znaleźli się:

 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.;
 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o.;
 • Centrum Medyczne Józefów Sp. z o.o.;
 • DOM-MED Dominika Sutnik;
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer;
 • Fundacja "Zdrowie w Głowie";
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na Program Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy 4 706 367,42 zł.
Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. Z Programu mogą korzystać osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby i wymagające opieki dziennej.
Domy opieki medycznej funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły. Świadczenia w ramach DOM udzielane są nieodpłatnie. W ramach DOM nie jest finansowana farmakoterapia.

Uczestnicy DOM mają zapewnione:

 • konsultacje psychologiczne;
 • zajęcia terapeutyczne;
 • treningi funkcji poznawczych;
 • treningi umiejętności codziennych;
 • terapię zajęciową;
 • arteterapię;
 • terapię reminiscencyjną;
 • trening kulinarny;
 • biblioterapię;
 • usprawnianie psychofizyczne;
 • opiekę pielęgniarską;
 • zajęcia z edukacji zdrowotnej;
 • zajęcia logopedyczne;
 • konsultacje dietetyczne;
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym.

Uchwała rozstrzygająca konkurs

 

Źródło grafiki głównej: https://www.istockphoto.com/pl/ 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/