A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 5 lipca 2021 r. podjął uchwałę nr 1040/241/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r.

Realizatorami programu zostali:

Lp.

Nazwa oferenta

1.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

2.

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Artur Płóciennik, ul. Mazowiecka 13B, 07-407 Czerwin

3.

Madamed spółka cywilna Magdalena Danis Barbara Łukasiewicz, ul. Kniaziewicza 45/9, 05-500 Piaseczno

4.

Medcare sp. z o.o., ul. Pedagogów 18, 05-311 Dębe Wielkie

5.

Cornelus Clinic Agnieszka Mikołajczyk, ul. Żółwia 14 m.26, 01-927 Warszawa

6.

Centrum Rehabilitacji i Turystyki ORTOCARE Marcin Balcerek, ul. Jaśminowa 3A, 05-530 Góra Kalwaria

7.

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego, al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa

8.

NZOZ FIZJOMED Malczewska-Grzelka Małgorzata, ul. Jana Pawła II 23A, 09-410 Płock

9.

Centrum Medyczne Białołęka, ul. Cyprysowa 4, 05-850 Szeligi

10.

Monika Matlakiewicz Rehabilitacja +, Skrzyńsko ul. Warszawska 39, 26-400 Przysucha

11.

DOM-MED Dominika Sutnik, ul. kadm. Włodzimierza Steyera 2F/33, 07-410 Ostrołęka

12.

Rehabilitacja i Ortopedia Sp. z o.o., ul. Biały Kamień 2, 02-593 Warszawa

13.

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa

14.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

15.

Katarzyna Chruściel, ul. Wojska Polskiego 5, 08-440 Pilawa

16.

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

17.

Sawimed Sp. z o.o., ul. Siekierkowska 8, 00-709 Warszawa

18.

Arnica Adam Olszewski i wspólnik Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 18a, 06-400 Ciechanów

19.

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SPZOZ, ul. Konstytucji 3-go maja 17, 05-250 Radzymin

20.

NZOZ Rehmedicon Dominika Podgórzak, ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa

21.

Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o., ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa

 

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

  • edukacyjnej;
  • terapeutycznej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej.

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które udzielą świadomej zgody na udział w programie oraz złożą pisemne oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzystają aktualnie ze świadczeń przewidzianych w programie, które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami medycznymi i klinicznymi są:

  • osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 - U07.1 lub U09;
  • u osoby aplikującej do programu występuje przedłużający się objawowy COVID-19 - dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

Celem głównym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” jest uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie w okresie jego realizacji.

W ramach oceny uwzględniane będą następujące obszary:

  • tolerancja wysiłku fizycznego,
  • natężenie występowania duszności,
  • natężenie występowania przewlekłego zmęczenia,
  • natężenie występowania lęku / zaburzeń nastroju,
  • sprawność fizyczna,
  • wiedza w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19.

Na realizację programu w 2021 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 1 998 504,38 zł.

Lista rankingowa znajduje się w uchwale o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/