A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 618/224/21 z 27 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022.

Realizację programu powierzono następującym podmiotom:

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu;
 • Neuca Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek;
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Praga Północ.

Na realizację programu Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 799 260 zł (w tym: 399 630 zł w 2021 r. i 399 630 zł w 2022 r.).

Kto może uczestniczyć w programie?

Osoba aplikująca do programu:

 • w dniu zgłoszenia do programu musi mieć ukończone 18 lat;
 • musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druku świadomej zgody na udział w programie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego - zgodnie z Załącznikiem A.;
 • należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem tj. spełnia minimum jeden z poniższych warunków:
  • przyjmuje dożylne narkotyki,
  • jest lub była pozbawiona wolności;
  • posiada tatuaż lub piercing;
  • została poddana zabiegom transfuzji krwi lub przeszczepu organów przed rokiem 1990;
  • partnerzy seksualni tej osoby są po przebytym zakażeniu HCV lub obecnie są zakażone HCV;
  • jest zakażona HIV;
  • ma objawy chorób wątroby;
  • doznała urazu spowodowanego igłą;
  • jest migrantem z krajów o wysokiej częstości występowania zakażeń (Europa Środkowo-Wschodnia, Afryka oraz Azja);
  • pracuje jako personel medyczny lub w służbach bezpieczeństwa publicznego i była narażona na ekspozycję krwi zakażonej HCV (ukłucie, kontakt przez błony śluzowe);
  • jest dzieckiem matki zakażonej wirusowym zapaleniem wątroby.

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/