A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1282/342/22 z 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024.

Realizację Programu powierzono 9 podmiotom:

 • DOM-MED Dominika Sutnik,
 • Novam Sp. z o. o.,
 • Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota,
 • "RADOMEDICA" Sp. z o.o.,
 • Fundacji Nie Widać Po Mnie,
 • Instytutowi Psychiatrii i Neurologii,
 • Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.,
 • Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A.,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o.

Na realizację Programu w latach 2022-2024 przeznaczono 7 999 721,48 zł (w tym: 1 999 868,48 zł w 2022 r., 2 999 986,17 zł w 2023 r. oraz 2 999 866,83 zł w 2024 r.).

Celem głównym Programu jest zwiększenie o minimum 0,2% liczby identyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12. do 21. roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Na jego realizację Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 8 milionów złotych.

W ramach Programu przeprowadzone zostaną następujące interwencje:

 • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 • konsultacja ze specjalistą,
 • sesje terapeutyczne,
 • podsumowanie terapii,
 • edukacja zdrowotna,
 • działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/