A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”

Zarząd województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1282/424/23 rozstrzygnął konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2023-2026.

Realizatorem programu zostało:

  • Centrum Medyczno-Diagnostycznemu Sp. z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce.

Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki raka płuca, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród 70% uczestników programu.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną następujące interwencje:

dla I grupy docelowej:

  • działania informacyjno-edukacyjne,
  • badanie z wykorzystaniem NDTK,
  • lekarska wizyta podsumowująca

dla II grupy docelowej:

  • szkolenia personelu medycznego.

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi:

  • być w wieku między 55 a 74 rokiem życia,
  • zadeklarować konsumpcję tytoniu wynosząca ≥ 30 paczkolat
  • zadeklarować okres abstynencji tytoniowej ≤15 lat,
  • udzielić świadomej zgody na udział w programie,

 

Źródło zdjęcia głównego: www.pixabay.com

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/