A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych

Uchwałą nr 552/314/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych w latach 2022-2023.

Realizację zadań w sześciu obszarach powierzono 13 podmiotom.

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dofinansowania

Przyznana kwota dofinansowania w 2022 r.

Przyznana kwota dofinansowania w 2023 r.

Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego
1. Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem 80 49 800 zł 25 000 zł 24 800 zł
2. Fundacja Aktywny Człowiek 65 48 920 zł 24 460 zł 24 460 zł
3. Fundacja Kreatywni 65 50 000 zł 25 000 zł 25 000 zł
4. Grapa Medica Sp. z o.o. 65 49 906 zł 24 922 zł 24 984 zł
5. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. 65 41 045 zł 22 900 zł

18 145 zł

6. Gostynińskie Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków Osób
z Problemami Psychicznymi i Uzależnieniami "Ostoja"
60 28 900 zł 17 300 zł 11 600 zł
Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantologii
7. Fundacja Pasjonaci Życia 75 50 000 zł 25 000 zł 25 000 zł
Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
8. Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANAE"  65 49 000 zł 24 500 zł 24 500 zł
Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii
9. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 60 50 000 zł 25 000 zł 25 000 zł
Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego
10. Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu"  65 50 000 zł 25 000 zł 25 000 zł
11. Krzysztof Kalwara Ratownictwo Medyczne 50 49 930 zł 24 930 zł 25 000 zł
Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych
12. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.  55 49 970 zł  24 980 zł 24 990 zł 
13. Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości  53  32 529 zł  11 008 zł

 21 521 zł

 

Lista rankingowa ofert złożonych w ramach konkursu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/