A A A

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - BOM edycja 2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1031/415/23 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2022.

Oferty można było złożyć na następujące zadania:

Zadanie 1. „Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły”. Zadanie obejmuje cykl szkoleń w formie konferencyjnej oraz warsztatowej, aby pomóc uczestnikom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i kryzysowych dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i/lub  ADHD.);

Zadanie 2. „Nasze Kochane Dzieciaki – seria warsztatów dla dzieci”. Zadanie obejmuje realizację serii kształcących warsztatów i wspierających spotkań dla uczniów, którzy tego potrzebują. Celem warsztatów jest promowanie integracji i tolerancji oraz rozwój kompetencji miękkich. Warsztaty w sposób praktyczny pomogą wszystkim uczniom funkcjonować i znaleźć swoje miejsce w grupie, zdobywać przyjaciół i dostrzec wartość w różnorodności.

Realizatorami zadania zostali:

  • FUNDACJA ALEKLASA

Zadanie: „Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez
wsparcie rodzica i szkoły”

  • Stowarzyszenie Kultura Działania,

Zadanie: „Nasze Kochane Dzieciaki – seria warsztatów dla dzieci”

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/