A A A

Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie zadania BOM - edycja 2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1483/351/22 z 27 września 2022 r. rozstrzygnął konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego realizaję projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego - edycja 2021.

Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta. Oferta została złożona w wyznaczonym terminie.

Zadanie będzie polegało na wyposażeniu szkół podstawowych (klasy od 4 do 8) i ponadpodstawowych w Sochaczewie oraz w powiecie sochaczewskim w pojemniki na środki higieniczne, tj. podpaski i/lub tampony dla dziewczynek. Zostaną zakupione, zamontowane oraz będą regularnie uzupełniane pojemniki na środki higieniczne. Odbędzie się również edukacja dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy przystępnie napisanych broszur informacyjnych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty udzielonej dotacji przedstawia tabela.

Lp Nazwa oferenta Kwota dofinansowania
1. Fundacja Akcja Menstruacja 107 453,10

 

Realizację zadania powierzono Fundacji Akcja Menstruacja.

 

Źródło ilustracji głównej: https://pixabay.com/pl/

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/